Pár postřehů z jedné debaty o Čínské lidové republice.

15.06.2022

Nedávno byla zavedena nová opatření k investicím zahraničního kapitálu. A přes dosud jasný status Číny jako rozvojové země jsou podmínky této spolupráce se zahraničním kapitálem daleko lepší, než kupříkladu u nás v ČR. Proč?

Součásti úspěšné strategie je, že investoři přímo v Číně musí vytvářet vědeckotechnická centra, kde se především realizují domácí odborníci, ve spolupráci se špičkovým zahraničním personálem. Vývoj je tak přímo pod čínskou kontrolou, což pomáhá zemi dostat z úrovně pouhé výrobny pro nadnárodní společnosti.

Na rozdíl od nás - Čechů.

Přes velké obtíže se jim daří dosáhnout stabilizaci ekonomiky pomocí limitů koordinování obchodu s konkrétní epidemiologickou situací Covidu -19. Jejich opatření byla a jsou daleko tvrdší, přesto lze říci, že 6% plán růstu HDP pro tento rok nezvládnou, dosáhnou okolo 4,5 %, což i tak v porovnání s vyspělými ekonomikami je úspěch.

Tak jako úspěšně propojují systém elektronických obchodů, aby zvýšily obchodování se zemědělstvím, či práce na digitální ekonomii, která je v čínském státě regulována a řízena a používají ji jako aktivní nástroj v politice země, neboť prostřednictvím digitální ekonomiky se jim daří rozšiřovat mezinárodní spolupráci, tak jako charakter dalšího vývoje v rámci zahraniční politiky země.

Jaký je její vývoj ve vztahu k USA a Rusku? Konkrétně uvedu na příkladu USA a Ruska. Souhrnně pracovat pro zlepšení národního zdraví je jedním z již realizovaných cílů, a právě na tom jak si rychle dokázali poradit s epidemií Covidu - 19, jen dokazuje, že jdou správným směrem. V čínské komunistické straně je rozpracovaný systém vzdělávání pro všechny složky a snaha kvalitativně rozšířit o zkušenosti s digitální ekonomiky v procesu řízení.

Jaké jsou novinky v oblastech mezinárodních vztahů? V březnu došlo ve vztahu k USA k přelomovému prohlášení prezidenta Bidena, že s Čínou budou společně určovat jejich směr. Jako výraz dobré vůle pro čínské partnery lze chápat garanci ze strany USA, že nebudou podporovat nezávislost Taiwanu. Zato vztah k Ruské federací je veden v daleko užší spolupráci, především v obchodu. Nejen v souvislosti se sankcemi Západu směrem k Ruské federaci vidíme rozšíření a prohloubení spolupráce díky účasti Číny na zprůmyslnění oblastí Dálného východu. Dochází k vyššímu propojení dodávek energie. A to si Rusko navíc dostavuje plynovod do Indie.

Je tedy otázkou času, kdy nastane situace, že obchodní partnery z EU dostihne nutnost najít co nejdříve smír s Ruskou federací, jinak definitivně ztratí přístup na trh ze zdroji Ruska.

Zpátky k Číně. Jaké má cíle v rámci rozvoje země? Ve zprávě o činnosti státní rady (vláda) ČLR jsou nastaveny následující dosažitelné cíle.

  • Do roku 2035 čínská ekonomika se dostane na středně rozvinutou ekonomiku.
  • V roce 2049 má již být celá společnost na středně rozvinuté úrovni.

Možná by někdo mohl pochybovat o těchto cílech jako dosažitelných.

Avšak pro ilustrací, dílčí cíl, naplnit cíle OSN na snížení míry chudoby se jim v termínu 2015 povedlo. Cíl v 65 letech odchod do důchodu byl splněn. Cíl v roce 2021 skončit s pozicí ČLR jako rozvojovou zemí v podstatě je již dnes dosaženo. Bohužel se stále nepodařilo zlepšit podmínky většiny pracujících tak, aby u většiny z nich byla v Číně jejich životní úroveň nad rámec jejich základních potřeb. To je jedním z důvodů proč v Číně probíhá každý den od 50 až do 150 stávek denně. Nicméně lze mluvit o určitém pokroku v prosazování účasti pracujících na vedení firem. Pracující vytvářejí něco podobného jako fungovalo u nás v letech 1968 - 1969, a to podnikové rady. Tím mohou lépe bránit svá politická a sociální práva, což je dobře.

Závěrem si dovolím povzdechnout, že je myslím na škodu, proč v obecném podvědomí u nás panuje cosi jako plochý černobílý názor na Čínu, až příliš poplatný současné vládnoucí propagandě sloužící úzkému zájmu. Není totiž všechno jen o jakémsi obrazu stranické politicko-policejní byrokracii v Číně, jak se nám snaží dostat do hlavy nejen naše viditelná media.

Michal Klusák

Předseda OV KSCM Praha 10