Poporodní deprese - nezavírejme oči

24.04.2022

Letošní velikonoční svátky přinesly i děsivý příběh, o kterém informovala Policie České republiky v sobotu. V bytě v Karlových Varech došlo k pobodání tří malých dětí. Tříleté dítě bohužel zemřelo, pětileté bylo ve velmi vážném stavu transportováno vrtulníkem do nemocnice v Praze, dvouměsíční kojenec by pak měl být mimo přímé ohrožení života. Policie na místě zadržela 28letou ženu, matku dětí. Taková informace samozřejmě spustí vlnu negativních emocí, a tak se to v komentářích pod příspěvkem jen hemžilo odsuzováním pachatelky, sprostými nadávkami apod. Co vedlo teprve osmadvacetiletou matku k takto závažnému zločinu Policie v počátku vyšetřování veřejnosti nesdělila. Ve hře mohly být samozřejmě drogy nebo alkohol, častým spouštěčem podobných činů bývají také rodinné problémy. Zdaleka nejčastější jsou ale problémy psychické.

V případě žen krátce po porodu popisuje medicína hned několik stavů, které mohou být velice nebezpečné jak pro samotnou matku, tak pro její děti. Tzv. poporodní blues v různé míře prožívá až 80 % matek. Jedná se o krátkou a přechodnou záležitost, která netrvá déle než dva týdny. Matka se může cítit skleslá, osamělá, může prožívat pocity zlosti nebo hlubokého smutku. Vyrovnává se i s všeobecnou představou, že novopečená maminka musí být šťastná, když prožívá nejkrásnější okamžik lidského života. Tento stav obvykle zmizí bez lékařských zákroků. Tím rychleji, čím větší je podpora okolí. Dalším stavem je tzv. pozdní poporodní deprese, která již postihuje pouze asi 10 % matek, je však závažnější. Matka je obvykle vyčerpaná, dlouhodobě unavená, pesimistická a zažívá pocity úzkosti z různých důvodů. Časté jsou obavy, zda se dokáže správně postarat o své dítě. V tomto stavu, který se může spustit i delší dobu po porodu je už vhodné vyhledat lékařskou pomoc, je zde totiž jisté riziko sebevražedných tendencí. Zdaleka nejzávažnějším stavem je pak poporodní psychóza. Tento stav je naštěstí velmi vzácný a objevuje se v asi 0,1 % případů. Žena v tomto stavu zažívá pocity silného rozrušení, extrémní výkyvy nálad, výpadky paměti, poruchy soustředění, změněné vnímání času, ztrácí kontakt s realitou, často trpí bludy, zrakovými a sluchovými halucinacemi a ztrácí schopnost pečovat o dítě. Jako hlavní příčiny se uvádí hormonální změny způsobené porodem, fyzické vyčerpání a velice silné neznámé emoce, která žena po porodu prožívá. Pokud tento stav není zavčasu rozpoznán okolím a odborně řešen, je velké riziko, že matka ublíží svému dítěti nebo sobě. K tomuto pak dochází ve 4 % případů. Důležité je ovšem vědět, že žena jedná v takovou chvíli automaticky a svůj stav si neuvědomuje.

Zda byla poporodní psychóza spouštěčem jednání matky z úvodu tohoto článku zatím nevíme. Je samozřejmě velice těžké snažit se najít pro podobné činy pochopení. Je ovšem zcela na místě věnovat se jejich prevenci - tedy dobrému informování budoucích rodičů i veřejnosti, jaké stavy se u matky mohou po porodu vyvinout, jak je rozeznat a především jak je řešit. Obávám se ale, že i tento případ povede pouze k řešení důsledků a nikoliv příčin. 

Petra PROKŠANOVÁ