Postřehy z červnového jednání pražského zastupitelstva

18.06.2021

Poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy neporušilo tradici a končilo jako obvykle v pozdních nočních hodinách. V jeho průběhu a zvlášť potom v jeho závěrečné části se u značné části výrazně projevovala únava a neochota v klidu naslouchat diskutujícím. Předsedající tak co chvíli přerušoval jednání a žádal přítomné o klid.

Troška z nabitého programu

K 75 bodům programu přibyly (také jako vždy) nově navržené tisky, konkrétně 24 bodů, s jejichž obsahem se zastupitelé mohou seznámit až před jednáním. Jaká je pak příprava na jednání a zodpovědné hlasování, není třeba komentovat. Mezi červenými, tedy nově zařazenými tisky, jsme mohli vidět návrh smlouvy o výpůjčce uměleckých děl "Slovanské epopeje" Alfonse Muchy Moravskému Krumlovu, granty a dotace všeho druhu, přípravu činnosti tzv. Metropolitního zdravotnického konsorcia, záměry veřejných zakázek, kupní smlouvy, převody pozemků a další.

Metro D z Pankráce do Nových Dvorů

První úsek metra D získal jednomyslný souhlas zastupitelů. Předcházela mu však dlouhá diskuze, která se točila především kolem financování. Výstavba tohoto úseku za zhruba 52 miliard korun není bez překážek. Zastupitelé se totiž mimo jiné zaručili za financování plánované stavby, a to dosud není dořešeno. Stále visí ve vzduchu podíl státu na financování metra, což v dobách socialismu bylo naprosto běžné. Současný režim má ale jiné priority. Další je problém nedořešené otázky podjatosti hlavního města v souvislosti s budoucí stanicí Olbrachtova. Podnět o podjatosti podal spolek Pankrácká společnost, která mj. nesouhlasí se zmíněnou stanicí. Podnětem se tak musí znovu zabývat ministerstvo dopravy. Pokud se to nedořeší, dojde k odložení stavby a tím k navýšení financí. Maně si vzpomínám na stavbu tunelu Blanka. Za zmínku stojí i skutečnost, že zatím nelze vyhlásit vítěze výběrového řízení na dodavatele - posuzuje to ÚHOS. Ředitel dopravního podniku Praha se sice zaklíná tím, že tendr byl transparentní, ale kdoví...

Doprava není jen metro

A tak se řešila také chystaná stavba nového Dvoreckého mostu přes Vltavu, který by měl směřovat od Lihovaru do Braníka, a sloužit by měl ne automobilové, ale výhradně městské hromadné dopravě. Svým způsobem se dopravy v Praze týkají i koloběžky. S těmi se, zvlášť v centru města, potkávají lidé na chodnících i ulicích. Občas nestačí uskakovat, dosahují totiž nemalé rychlosti, speciálně ta sdílené s elektrickým pohonem. Město by mělo mít možnost tento způsob sdílené dopravy regulovat dodatkovými značkami, odtahovat je a vydávat povolení k jejich provozování. Provozovatelé by pak měli splňovat určité technické parametry, měli by mít pojištění a registrační značky. To je všechno, co by bylo potřeba. Parlament však tuto potřebu necítí a legislativní úpravu nepodpořil. Tak se to zkusí znovu.

Muchova epopej odjede do Moravského Krumlova

Kdy přesně, to nikdo neví, prý je to tajné. Co ale víme je, že zastupitelé schválili zápůjčku cyklu dvaceti obrazů na dobu pěti let. Během této doby bude město hledat prostory k umístění tohoto uměleckého díla v Praze. Nutno říci, že Moravský Krumlov splnil při adaptaci zámku, kde bude dílo vystaveno, všechny podmínky Prahy. Otázka je, zda Praha naplní podmínky pro následné umístění epopeje. Zatím je ve hře galerie v developerském projektu Savarin v blízkosti Václavského náměstí, kam by se měla umístit na dobu 25 let. Během těchto let počítají radní s výstavbou nových prostor pro toto dílo na Těšnově.

Občany pálí necitlivé zahušťování

Řešily se tak hned dvě petice, které spolu souvisely a týkaly se Písnice a Libuše. Obyvatelé Písnice si za poslední roky užili své, to když jim ČEZ prodal jejich byty. Kauza byla hodně sledovaná a my, jako komunističtí zastupitelé a poslanci jsme se v této záležitosti významně angažovali. Nyní se občané dané lokality opět pustili do boje. Hrozí zde totiž zástavba zeleně, kam chodí rodiny s dětmi, senioři a další obyvatelé z celého okolí za kouskem přírody a pohybem. Je logické, že chtějí tento kousek přírody pro své volnočasové aktivity zachovat. Očekávala bych vstřícnost a pochopení ze strany vedení města v čele s piráty, kteří si boj za životní prostředí a výsadbu stromů dali jako svůj štít. Minulé zastupitelstvo dokonce schválilo klimatický plán za 250 miliard, kde je hned na začátku uveden záměr zřizování nových parků. Občané chápou, že byty jsou potřeba, ale chtějí jednat o konkrétní podobě výstavby s ohledem na zeleň a kulturu bydlení. Jenomže nedaleko je plánována nová stanice metra D a masová výstavba v jeho okolí je pro developery velmi lukrativní záležitost. Kdo asi bude vítězem?

Marta Semelová

předsedkyně KV KSČM Praha