Potřebuje Praha 10 důstojné kulturní zařízení?

18.02.2020

Možná se jedná o zástupný problém pro radnici pražské městské časti, která má kolem 100 tisíc  obyvatel. Možná, že radní a zastupitelé ZMČ spoléhají na to, že většina občanů má doma jeden i více TV přijímačů, internet, mobil, včetně mobilů pro dětí v MŠ. Tak proč se zabývat otázkou kulturního zařízení. Ke všemu v době, kdy existuje deficit rozpočtu financí, kterým se radnice Prahy 10 chlubit nemůže a ani nebude.

Ale k věci. Pokud přestane fungovat KD Barikádníků, žádné kulturní zařízení v podmínkách Prahy 10 pro občany nebude k dispozici. Kulturní dům Eden, stále a doposud stojící naproti supermarketu TESCO a NC Eden "úspěšně odolává chátrání již několik desetiletí". Jde o bytelnou stavbu, kterou by bylo vhodné pro občany zachránit a rekonstruovat. V prostorách může najít uplatnění restaurace, která zde již byla, velký společenský sál, kino a mohly by zde být také další společenské, kulturní a komerční místnosti. Jedna věc je potřeba, druhá možnost. KD Eden stojí na lukrativním místě a pozemek je určitě také zajímavý, snad proto v minulosti předkládané náměty na opravy, "odešly" do ztracena. Druhá stránka jsou finance. Před 10-15 lety byl rámcový odhad rekonstrukce cca půl miliardy a snad i více. Samotná městská část nebyla ani dnes není schopna takovéto investice.

Pokud by se "chtělo" a byl zájem radnice P-10 a pražského Magistrátu najít sdružené prostředky, dalo by se o rekonstrukci KD Eden hovořit. Možnostmi jsou granty a projekty pro finance z EU, mohly by přijít investice ze zahraničí apod. "Jenom chtít". Nelze souhlasit s názory, že peněz je málo a musí se použít na jiné, potřebnější věci než kulturní zařízení.

Občan příliš nechápe, stále slyšíme, jaké máme skvělé výsledky hospodaření, tak ať vláda přispěje. Co je to "jedna miliarda" pro občany a jejich kulturní život nejenom v Praze 10, když se zbytečně a nesmyslně vydávají miliardy na vojenské prostředky, které stejně nikdy nebudou použity pro obranu země. Dílčí "obolus" by se dal například sehnat tím, aby se pod tlakem některých skupin a skupinek přestaly odstraňovat jedny pomníky, aby se mohly stavěly jiné, zaručeně demokratické.

Na závěr, KD Eden a KD Barikádníků nemusí trápit každého stejnou měrou, někoho vůbec. Pokud bude ČR hospodařit s dluhem řádově bilionů korun, tak i názory občanů na řešení nejenom kulturních zařízení a nejenom v Praze 10 nedojdou k uspokojivému řešení. Přesto, lze vznášet připomínky, jinak "bačkorová anti kultura" bude dominovat.

KAREL