Praha 10 a obecní byty

23.06.2020
Naprosto nežádoucí je bytová nouze občanů, kdy poptávka po obecních bytech výrazně převyšuje nabídku. Radnice má příležitost k řešení ulehčující situaci našim občanům v městské části Prahy 10.

Ještě na konci volebního období r.2018 bylo celkového počtu obecních bytů volných 200 neopravených bytů. Ty byly neopravené pro vypočtené vyšší finančních náklady a čekalo se na dokončení výběrových řízení zhotovitele. Máme zprávy o tom, že u počtu neopravených bytů došlo ještě k podstatnému zvýšení.Jak ukazuje současné hospodaření radnice 

je důvodem zvýšení počtu neobsazených bytů nedostatek finančních prostředků na opravy uvolněných bytů. V zákoně je zakotveno, že byt přidělovaný obcí musí být v uživatelném stavu, což uvolněné byty často nebývají.

Také změna pravidel pro přidělování obecních bytů byla novým vedením radnice změněna. Poskytování bytů mělo být oproti dřívějším ( veřejné losování) zásadám vylepšeno různým bodováním potřebnosti. Vše je svěřeno do posouzení najmenované bytové komise složené ze zastupitelů. Jenže o jakém zlepšení můžeme hovořit, když se počet uvolněných neopravených bytů zvýšil. A především. Chybí finance na opravy...

Aby nedocházelo k navyšování volných obecních bytů je nutné udělat změnu hodnocení potřebnosti samotných žadatelů. Dále pak do rozpočtu se musí dostat finanční částka umožňující byty opravit. Finanční prostředky je možné získat z pronájmů na příklad nebytových prostor. Na celém obvodě má obec volné jak prodejní, tak kulturní prostory, které dostatečně nevyužívá. To,co je v současnosti zarážející, je nejeden volný prostor na ulici Moskevská. Bývalá ,,Galerie 10", která sloužila jako výstavní prostor pro začínající umělce ( poslední nájemce-akad.malíř Vlach), zeje více jak 3 roky prázdnotou. Také zde se nalézá dům (v přízemí bývalá prodejna BAŤA), který pozvolna chátrá.Peníze by se našly i na samotné radnici. Investice do zřízení a zařízení baru na 4 patře ve výši 250.000,- Kč by jistě investované do opravy některého volného bytu daleko lépe splnily účel pro veřejné zájmy. Pokud prostředky radnice na opravu bytů nestačí, je možnost se obrátit s žadostí o pomoc na magistrát, či pokusit se o přihlášení do některého státního programu na podporu bydlení.

Ještě k nebytovým prostorám.Místo toho, aby se pomáhalo drobnému a střednímu podnikání ze strany současného vedení, dochází navyšování nájmů také u nebytových prostor. První úpravy byly provedeny k 1.1.2019 rozhodnutím Rady zpětně v dubnu 2019. V současnosti bude prováděna valorizace nájemného nebytových prostor pro rok 2020. Dá se předpokládat, že část drobných podnikatelů, pokud dosud své obchody nezavřela, tak jim to hrozí. Jak nahradí tyto příjmy? To současná radnice zatím neuvádí. Je tedy mnoho příležitostí k reálnému zlepšení situace, jen by to chtělo daleko méně upřednostňovat politické hašteření, které občanům naší městské části nepomůže!

Jana Čunátová