Praha 15 historická

10.08.2022

Praha 15 je městská část na jihovýchodě hlavního města Prahy, tvořená katastrálními územími Horní Měcholupy a Hostivař. Praha 15 vznikla 18. listopadu 1994. Úřad městské části Praha 15 je pověřen výkonem rozšířené působnosti státní správy též pro samosprávné městské části Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy. 

V Praze 15 se také nachází část vodní nádrže Hostivař a výrazný vrch Kozinec, kde je doložena existence starého slovanského hradiště. Přehradou protéká potok Botič, který je od hráze dále ke staré Hostivaři chráněn jako přírodní památka Meandry Botiče. Dále se v městské části nachází ornitologická kroužkovací stanice a Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. 

Partnerským městem na Slovensku je Žilina.

Podívejte se, jak vypadala Praha 15 před rokem 1989. Možná si někteří pamětníci vzpomenou na zaniklá místa nebo se dokonce na některé fotografii najdou.


Fotografie převzaty z knihy Současná Praha 10. Ta byla vydána ke 40. výročí osvobození Československa slavnou sovětskou armádou a obsahuje stovky zajímavých fotografií, vysvětlujících textů a popisků. Vydáno 1985 v Praze.