Právně-politický pohled na rozsudek nad kandidátem na prezidenta

11.01.2023

Dne 9. ledna 2023 byl vynesen rozsudek Městského soudu v Praze v případu zvaného Čapí hnízdo. 

Jak známo obžalován byl ing. Andrej Babiš a Jana Nagyová. O celý případ jsem se zajímal jako právník a čerpal jsem informace jen ze sdělovacích prostředků. Ing. Babiš od počátku tvrdí, že se jedná o politický proces. Mnozí toto vyvracejí. Z určitého úhlu pohledu se opravdu jedná o tento typ procesu. Důvod je prostý. Do politiky nesmí přijít člověk, který je manager, založil politické hnutí, které dokonce vládlo této zemi. Jakým způsobem, to je otázka jiná. V podstatě je to analogie, jak mnozí říkají, že v 50. letech byly politické procesy, akorát už tito lidé neříkají, že to je s opačným znaménkem a cíl je jasný, ing. Babiše dostat z politiky ven. Tímto, co jsem napsal. se ing. Babiše v žádném případě nezastávám, ale dívám se na celou věc jako právník, který má zkušenosti z oblasti trestního práva.

Nedá mi to, ale trochu mi tento případ připadá jako analogie případu MUDr. Davida Ratha. Protože znám pozadí tohoto případu. Na tomto případu vyrostla nynější vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Bradáčová. Ale o tomto případu psát nechci, zaměřím se na případ ing. Babiše.

Vlastní prověřování celého případu začalo v roce 2015 a zahájení trestního stíhání původně jedenácti osob bylo až v roce 2017. Na rozdíl od případu Dr. Ratha zde byla dodržena tzv. místní příslušnost. Dozorový státní zástupce je dominus litis, čili pán sporu. A tudíž musí znát spisový materiál a musí dávat pokyny policejnímu orgánu. V roce 2019 jak známo státní zástupce MSZ v Praze zastavil trestní stíhání devíti osob a zůstali jen tito dva později obžalovaní.

V rámci státního zastupitelství může nadřízené státní zastupitelství vykonat tzv. dohled, což se v tomto případě stalo. Spisový materiál byl zaslán na Nejvyšší státní zastupitelství, kde šéf tohoto úřadu má svůj aparát a tento aparát spisový materiál přezkoumal a nakonec jak známo JUDr. Zeman, tehdejší Nejvyšší státní zástupce, zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání. V té době bylo jasné, že důkazně celý případ je postaven tzv. na vodě, nebo-li nebyly přesvědčivé důkazy. Ale vyšší moc řekla, že je nutné za každou cenu oba obviněné postavit před soud. A případ se vlekl až do dnešních dnů.

Tragické na celém případu je, že trestní řád v ustanovení § 2 odst. 4 mj. stanovuje cituji " trestní věc musí projednávat orgány činné v trestní řízení urychleně a bez zbytečných průtahů". Je zcela nepochybné, že na JUDr. Zemana a státního zástupce byl tlak aby celý případ se řešil co nejdéle, protože byly volby a nebylo možné, aby ing. Babiš a jeho hnutí volby vyhrálo. Prostě bylo třeba tomuto zabránit. A této role se ujali loutkovodiči z Milionu chvilek prostřednictvím svých hlásných trub - Deníku N a České Televize. Tito lidé a samozřejmě mnozí politici neuznávají presumpci neviny, ačkoli trestní řád jasně v ustanovení § 2 odst. 2 stanovuje, cituji " dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen". Tedy opět zcela záměrné a jasné porušení základních zásad trestního řízení.

Celá věc se tedy dostala k soudu a jen je s podivem, že státní moc nezasáhla v situaci, kdy spolek milion chvilek postavil klec před budovu městského soudu v Praze. Být tato situace v jiné zemi na západ od nás tak tam by represivní složky udělali zásah a nikdo by nic neřekl. U nás se toto tolerovalo. Proces jak známo trvalo 16 dnů. Do hlavy státního zástupce nikdo nevidí. Ale muselo mu být jasné, že důkazně celá věc je velmi slabá a proto podle mého názoru mu nezbylo nic jiného než navrhnout podmíněné tresty a dále peněžitý trest. U normálního případu už by nadřízený státní zástupce vyslovil dohled vzhledem k délce trvání vyšetřování. Sice chápu, že spisový materiál má 35.000 stran, ale i přesto celá věc se projednávala velmi dlouho.

Velká výhoda ing. Babiše byla, že počítač přidělil tento případ velmi zkušenému soudci, který mj. měl na starosti před pár lety případ bývalého politika Víta Bárty. A soudce se k tomuto případu postavil nejen jako člověk, jako právník, ale jako velmi správný soudce který ctí zákon. Zejména ustanovení § 2 odst. 5, který stanoví zásadu volného hodnocení důkazů, tedy ve prospěch a v neprospěch pachatele. Soudce především upozornil na skutečnost délky trvání celého řízení a dále na to, že škoda která měla vzniknout byla dávno uhrazena. Státní zástupce navrhoval peněžitý trest a to byla vlastně kotva ze strany státního zastupitelství. Tedy podle názoru soudce byly obě podmínky splněny, myslím tím nejen náhradu škody, ale i to, že délka trvání celého řízení je svým způsobem také trest a proto rozhodl o zproštění obžaloby v plném rozsahu.

Ve sdělovacích prostředcích bylo pouze sděleno, že byli oba obžalovaní zproštěni viny. Ten důvod je řečený velmi laicky. Zákon to říká takto. Soud zprostí obžalovaného obžaloby, jestliže na základě důkazů předložených v hlavním líčení státním zástupcem a případně doplněných soudem, a to i k návrhům ostatních stran, v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

Osobně jsem samozřejmě sledoval jednání přes sdělovací prostředky a jen jsem si říkal, že soudce je velmi zkušený a pokud jsou splněn podmínky náhrada škody a délka trvání celého řízení, tak by mohl snad vynést rozsudek v tomto smyslu, čili laicky řečeno nevinen. To se stalo a nyní bude otázka jak se zachová státní zástupce, přičemž přepokládám, že loutkovodiči budou trvat na tom, aby se odvolal a došlo ke zvrácení tohoto rozsudku. Uvidíme, jak se státní zástupce k tomu postaví. Pokud jde o soudce. Ve své praxi jsem psal mnoho usnesení o zastavení trestního stíhání a to se musí vždy velmi pečlivě odůvodnit. Osobně nezávidím soudci psát toto odůvodnění a souhlasím s tím, že nyní nebude dělat,  jak sám řekl, tři měsíce nic jiného než psát odůvodnění.

Po lidské stránce jsem rád, že celá věc je skončena a rodina p. Babiše může být již v klidu. Konspiračně je možno říct, že může dojít k nátlaku nebo nedej bože k napadení soudce za toto rozhodnutí, ale snad soudce těmto tlakům nepodlehne. Ty tlaky mohou začít u loutkovodičů z milionu chvilek např., ale může to být i ze strany některých politiků. Podle čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR je ČR demokratický a právní stát. A mimo platí ústavně-právní zásada, že jedna moc se nesmí plést do druhé moci. Myslím tím výkonná a zákonodárná moc na jedné straně, čili politici do soudní moci na straně druhé. Politická hra s touto zásadou však už začala a nikdo samozřejmě tomu neudělá přítrž. Jsem ted zvědav jak se celý případ bude dále vyvíjet. Mimochodem již včera redaktor Česká vládní televize uvedl, že odvolací soud bude za rok. Jakoby snad už předem věděl, že se státní zástupce odvolá. Čili opět objektivita ze strany televize.

Mnozí politologové říkají, jaké toto rozhodnutí může mít vliv na blížící se prezidentské volby. Někteří říkají, že žádný nebo minimální. Osobně si myslím, že to může mít vliv i částečně na první kolo a pokud by se konalo kolo druhé tak tam by to mohlo mít vliv a může klidně nastat situace, že ing. Babiš bude zvolen prezident. Svým způsobem k tomu přispěl i Josef Středula v televizní debatě, kde oznámil konec kandidatury a požádal své příznivce, aby volili p. Nerudovou. Pan Středula si ale podřezal větev, protože jednak odbory budou mít sjezd a on nemusí být zvolen jako předseda a jednak lidé, kteří ho podporovali, naopak budou volit p. Babiše.

Četl jsem i vyjádření jednoho předsedy hnutí či strany, který mj. řekl. Cituji " jednou si vychutnáme i to jak z Babiše definitivně vyrobí novodobého Jánošíka, bude to strašné. Připravme se na to". A já těmto tezím docela věřím.

Ivo Látal