Přeshraniční konference regionálních politiků - Litoměřice 2019

11.11.2019

Spolu s Arťomem Korjaginem jsme se zúčastnili skvělého setkání se soudruhy z Die Linke a KSČM v Litoměřicích. Vedle mnoha jiných témat se diskutovalo o tom, jak lépe bojovat za zájmy nás neprivilegovaných občanů, o společné spolupráci a hodnocení našich úspěchů práce pro občany. V prvé řadě chci vyzvednout dva úspěchy. Jedním je přes nesporný nárůst pravicového populismu a fašizujících tendencích v Evropě nekompromisní boj Die Linke proti sílící hnědé Afd. Vzestup fašizujících tendencí je jednoznačně projevem celosvětově krizi demokracie v kapitalistickém systému. Myslím si, že co možná nejširší demokracie bude moci nabídnout až socialismus nového věku. Potěšil mě úspěch vládnoucí KSČM v Ústeckém kraji, která rozvíjejí co nejširší koncept veřejné dopravy pro občany, a další kraje tak mají inspiraci, jak lépe. Včetně naší Prahy, kde si myslím ( a rád to nechám na diskusi ), že pirátský primátor Hřib se nanejvýše efektivně věnuje odstraňování pamětních desek, či starosta Kovář z Prahy 6 přemísťování sochy Koněva. Líbil se mi nápad Arťoma Korjagina s přicházením iniciativ ze zdola k řešení těžkostí naší společnosti. Sociální podnikání, likvidace sociálních pastí, i důsledny boj za odstranění podivných praktik nejrůznějších lichvářů, či exekučních metod po česku. Die Linke zaslouží pochvalu za vítězství v Durýnsku a snahu vést permanentní kampaň za lepší budoucnost . Příkladem snahy řešit bytovou krizi občanů, často doslova vězících v problémech díky spekulantům s byty, je Chomutov, kde KSČM pracuje na odkupu bytů zpět do vlastnictví města. V Litoměřicích díky komunistům je plánován vznik nových 50 bytových jednotek, či je fungující veřejná doprava ve městě zdarma! Byť to musí být pro tamní lidí nelehké k slusnému živobytí, když tržní nájem ve městě je 150 Kč na metr. 
Raději k pozitivním, protože bytová problematika je na mnoha místech republiky díky pravicovému barbarství více než těžká.
Naším levicovým německým přátelům se povedlo díky aktivnímu přístupu na podporu stávkující v Jeně na univerzitní klinice získat k sympatiím od veřejnosti především pak úspěšný výsledek požadavků stávky. Zaujal mě komunistický starosta Lovečkovic Radek Černý, že důsledně trpělivou prací naplňuje motto: "Starosta není od slova starat se, je od slova budovat!" Jsem rád, že jsem tam mohl potkat řadu dalších lidí, pro něž s lidmi pro lidi je životní příběh. A to je dobře. Závěrem se rozloučím slovy soudruha z Die Linke. Přeji si, ať ještě za našeho života překonáme kapitalismus.
Michal Klusák
Předseda OV KSČM Praha 10