Připomínka 101 let od VŘSR

07.11.2018

Velkou říjnovou socialistickou revoluci jsme si na pražském desátém obvodě připomněli večerním promítáním filmu skvělého režiséra S. M. Ejzenštejna "Deset dnů, které otřásly světem" z roku 1928. Večer zahájil krátkým povídáním náš předseda Michal Klusák.


"Velká říjnová socialistická revoluce je radostnou zprávou celému světu, že poprvé v historii jsou utlačovatelé svrženi z trůnu moci vykořisťování širokých mas. Naplňuje tak konečně cíl mnoha záchvěvů vzpour trpících v pomyslné linii času lidí. Známý jevšem boj otroků v římské říši z daleké historie, či nás žijící v české kotlině výbuch hněvu lidu po justiční vraždě Jana Husa proti feudální a církevní zvůli.


Narozdíl od VŘSR, bohužel, přes nebývale velké úsilí utlačovaných, utlačovatele vítězí. A nyní konečně přichází hrdinové říjnové socialistické revoluce. Globální panství buržoazie je přetrženo v jednom z největších států světa. Dekret o míru a Dekret o půdě je praktickým naplněním osvobození mas od utrpení války a utrpení hmotné bídy statků. 


VŘSR se stává úsvitem začátku nového věku svobodné společnosti, praktického politického dosažení nejširší moci rozhodování velké většiny ve společnosti zástupci utlačovaných a vykořisťovaných v sovětech. Tento úsvit je sic silně determinován naprostou hospodářskou zaostalostí carského Ruska a později překryt mraky koncentrovaného tlaku moci držitelů velkokapitálu, včetně nemarxistického kultu osobnosti, avšak, a navzdory současnému času je nadějí do budoucna. Revoluce žije v každém z nás, jen je stále mnoho zaslepených lacinou manipulací antikomunismu, manipulací s pravdou, i s historickými souvislostmi. Pravá svoboda a nejširší demokracie vedená až do nejvyšších pater politiky nás teprve čeká. 

Společnost komunistická bude uskutečněna."


Michal Klusák, předseda OV KSČM Praha 10