Proběhla diskuze na téma Marxismus a feminismus

24.10.2018

Téma našeho dalšího diskuzního podvečera - Marxismus a feminismus, přivedlo k nám na obvod pěknou řádku lidí. Mile nás překvapila nejen hojná účast, ale především různorodé věkové složení diskutujících, kteří v přátelské atmosféře zasedli u jednoho stolu. Je vidět, že téma práv žen a rovného přístupu k pohlavím zajímá opravdu všechny generace. Vedle velmi kvalitních příspěvků obou referujících žen nám udělala radost plodná diskuze v druhé části večera. Otevřeli jsme nespočet témat týkajících se feminismu, a to od čistě praktických otázek jako je zálohované výživné až po teoretický vztah kapitalismu a patriarchátu.


V diskuzních podvečerech plánujeme pokračovat. Na jaké téma bude ten příští se dozvíte již brzy :) Těšíme se na vás!