Proč ano pro nepodmíněný základní příjem.

08.07.2021

O co jde. Nejen o tom všem byl nedávno diskusní podvečer na sekretariátu OV KSČM Praha 10Co znamená nepodmíněný základní příjem? Každému podle jeho základních potřeb, neboť naše společnost je natolik vyzrálá, že si to může dovolit.

Již nyní proběhlo v 17 zemích světa řada experimentů. Amerika, Afrika, Evropa. Řada věcí, které jsou pro nás součást běžného života byla rozvinuta před rokem 89.Se zvyšující se produktivitou práce díky robotizaci a automatizaci to jde o to snadněji.

Stroje čím dál více za nás pracují. Díky tomu finančních zdrojů přibývá. V USA se nebojí současná vládní administrativa mluvit o zdanění těch nejbohatších. Někteří z nich se k tomu dobrovolně hlásí, neboť vědí, že je nasnadě hrozba sociálních otřesů.

Změny se objektivně prosazují v dlouhodobé perspektivě, bez ohledu na přímý politický vliv s rozvojem hospodářské základny společnosti. Dlouhodobým cílem socialistických a komunistických stran je přerozdělení výsledků práce strojů ve prospěch pracujících. Je to také našim cílem. Vždyť s rozvojem vědeckotechnické výrobní základny se postupně umenšuje nutná práce vynaložená lidmi.

Díky tomu se umenšuje pracovní doba. Nebojme se mluvit v této souvislosti, že je nasnadě třídenní volno v týdnu. 

To ostatně prokázala sociální studie vypracovaná pro konzervativní strany na západě.

My chceme, aby se lidé mohli více zaměřit na svojí seberealizaci.

A o to jde především. 

Proč ne nepodmíněnému základnímu příjmu.  To už nechávám na diskusi...

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10