Proč dáte zelenou volebnímu právu od 15 let? Můj názor.

18.09.2020

Socializace věkové skupiny 15-18 let probíhá se zrychlujícím se tempem. Souvisí s rozvoje výrobní základny společnosti, nutností přizpůsobení společenské nadstavby.

Příklad: pro nastupující vojáky ještě začátkem 50. let byla jízda vlakem na místo výkonu vojenské služby velmi často prvním zážitkem z tohoto cestování vůbec. Dnes musí mladí zvládnout daleko více nejen technických prostředků dopravy...

Společnost od patnáctiletých (i mladších) vyžaduje, aby se rozhodli o budoucím vzdělání, profesi, kvalitě vzdělávání i schopnosti poznávat, avšak bez možnosti svojí budoucnost po politické stránce ovlivnit. Oni mají právo na svojí budoucnost.

Pro připomenutí, snížení věkové hranice pro volební právo v minulosti probíhalo na základě výsledků procesů ukončení světových válek, kdy podstatná část vojáků bojujících na všech frontách se vracela domů bez práva volit, ačkoliv svoje životy dávali v boji za vlast. Také se vedly diskuse o jejich sociální zralosti, nicméně dokázali toto téma prosadit na základě politického boje skrze levicové strany.

V Prozatímní ústavě Československa z r. 1918 je poprvé zakotveno právo volit od 18 let. Mimochodem v roce 1927 bylo odebráno právo volit vojákům, četníkům. Proč? Protože především mezi vojáky bylo silné jádro voličů komunistické strany.

Za další od patnácti let je člověk trestně odpovědný.

Sice jsou "poloviční sazby" ve výši trestu, to však má především důvod v tom, že v této věkové skupině jde snadněji dosáhnout socializace člověka a jeho znovuuplatnění ve společnosti bez škodlivých kriminálních recidiv. Že se tak často nedaří je otázka jiná, která souvisí se současnou praktickou neschopností systému v otázkách nejen narušené sociální rovnováhy.

V otázce volebního práva od patnácti také rádi zapomínáme, že jde o věkovou skupinu nevybíravě vykořisťovanou kapitalismem, jehož ideologové s nimi manipulují, zahlcují jejich vědomí, sociální cítění tvrdou protikomunistickou propagandou.

Proč jim to tak snadno jde?

Zcela sebekriticky říkám, protože KSČM se dosud razantně nepostavila na jejich stranu ve smyslu ochrany, v boji proti vykořisťování této věkové skupiny. Tak jako by o to nemenší razancí měla bojovat za další neprivilegované členy společnosti!

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10