Proč globalisté a liberálové tak urputně brojí proti komunistům?

06.08.2019

Protože naše filozofie vychází z poznání zákonů přírody a klasiky marxismu odhalených společenských zákonitostí kapitalistické společnosti. Tedy z našeho hlediska, za vše dobré (pokrokové) i špatné může příroda, lidé a organizace společnosti, ve které žijí. Komunisté tak nemají žádnou obezličku v podobě Boha, nebo ruky trhu, která vše napraví. Je to dobře, nebo špatně? A tak jsme permanentně obviňovaní z "totalitních" praktik, přičemž samozvaní demokraté důsledně zamlčují, nebo zlehčují, své nedemokratické chování a manipulaci s lidmi v bývalých koloniích a v současné době i v ostatních částech planety, včetně ČR. Postupným vývojem se kapitalismus proměnil v imperialismus a dále vznikly transnadnárodní společnosti, jejichž představitelé dnes bez skrupulí diktují svou vůli poddajným politikům a tím i jejich národům. Jak dnes vidíme, prostředky jsou různé, od nátlakových akcí (demonstrace) a dehonestace oponentů, až k vyprovokování války a válečným střetům. Nějaká hůl se vždycky vymyslí. A je to proto, protože i oni vědí, že na konečné planetě nelze zajistit nekonečný růst (zisk). A rozpínat se již není kam.

A jak demokracie funguje v té kapitalistické společnosti?

Položme si otázku: Jakou cenu na liberalizovaném trhu zaplatí smrtelně nemocný pacient farmaceutické firmě za nezbytný lék? Jakoukoliv, jde mu přece o život. Akceptuje cokoliv, aby firma souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí léku. Učebnice konstatuje, že dohody mezi »tržními stranami« bylo dosaženo, tj. trh se vyčistil. A kapitalista dodá, že vše proběhlo »svobodně« (pacient měl přece svobodné právo umřít).

Otázka je samozřejmě aplikovatelná na řadu oblastí našeho života a zároveň je částečnou odpovědí, proč v té údajně vyspělé demokracii superboháči ještě více bohatnou, ale střední třída a zejména neprivilegovaní stále chudnou a také proč jsou tzv. vyspělé státy v dluzích. Kapitalismus má vážné problémy, které by případně věda a vědecké poznatky různých oblastí života společnosti dokázaly již řešit. Ale jestliže je cílem pouze zisk, možnosti jejich aplikace jsou velice omezené. Tam, kde není žádný zisk, nebo v malé výši, tam se neinvestuje. Poznámka: Není Vám ani trochu divné, že špičkoví sportovci nebo herci ve světě vydělávají milionové částky, ačkoli nic neprodukují? To není závist, to je k úvaze. Jaké tedy společenské uspořádání by uvolnilo prostor pro řešení vzniklých globálních problémů, tím i řady našich? Komunisté hájí myšlenku socialistické (možná samosprávné) společnosti. O tom, jakou by měla mít tato společnost podobu v současné epoše, se intenzivně diskutuje. Nic vám, čtenářům, nebrání, se do diskuse zapojit a sdělit nám své představy.

Přeji všem našim příznivcům i oponentům mnoho zdraví a příjemnou dovolenou, plnou nových zážitků.

Franta