Revoluce blízké budoucnosti

09.04.2019

Úspěšným řešením hrozící globální katastrofy naší současnosti pro další budoucnost celé naší planety je změna. Změna je v revoluci, a to v revoluci pokud možno nekrvavé, volící demokratická a humánní řešení ve svých prioritách. Osvobození člověka od současné neschopnosti, skrytého vykořisťování, otevřeného tam, kde zločin má svojí moc, je prioritou číslo jedna.

Revoluci, jejímž základem bude občanský odpor v možnostech nám daných ústavním pořádkem, tak i skutečně efektivní pochod institucemi státu k socialismu, jakožto jedinému společenskému řešení. Současné společenské instituce si pomyslně zakrývají oči před katastrofou nebývalých rozměrů. Nakolik námi občany placení politici, poslanci, členové vlády jsou v možném vleku nadnárodních společností, necháváme na soudu budoucnosti. Faktem je, že kapitalismus přerozděloval zisky tak, že 1% populace planety vlastní více majetku jak všichni ostatní. O co hůře, že z toho 1% je největší podíl v rukách 300 rodin. Příliš velká finanční moc je tak koncentrována k případné nekontrolovatelné manipulaci se společností.

Ti, kdo vedou společnost, přes nepopíratelně obrovské zdroje ve svých rukách, nedokáží překročit svoje společenské role. Obrovské narůstající problémy s přírodní zdroji včetně vody nejsou optimálně řešeny v sociální a dlouhodobě neutěšené společenské situaci, včetně ochrany životního prostředí. Potenciál pracujících je plýtván v honbě za co největší mírou zisku kapitálu. Právo a spravedlnost ve společnosti je pošlapáváno všudypřítomnou korupcí, alibismem, nedostatečnými prostředky pro ochranu alespoň bezpečí občanů. Jaká čeká budoucnost děti narozené po roce 2009, když kapitalismus vyčerpává všechny své tradiční možnosti rozvoje. Změna klimatu je ostatně patrná také v naší zemi, ať už je to dlouhotrvající sucho, či změna počasí mimo rytmus ročních období. Mnohdy až drancování přírody tak hrozí skončit naší zkázou, pokud nevyvineme dostatečně pozitivní aktivitu ve schématu hospodaření společnosti jako celku. Touto pozitivní aktivitou je změna společenského systému a nastolení socialismu budoucnosti. Socialismus budoucnosti znamená v prvé řadě rozbití veškerých utlačovatelských schopností, kterým vládne velkokapitál. Ptám se, jak moc je reálná úvaha, že by se několik opravdu mocných lidí rozhodlo vybrat spekulativní a bestiální cestu snížení populace na desetinu současného stavu a tím "umenšit tlak na zdroje Země" i zbavení se nepohodlných protivníků?

Náš rozvoj byl ve své podstatě ukončen nástupem novodobých kolonizátorů, mamutích nadnárodních společností. Jejich aktivity vedly k rozbití fungujícího a hospodářským potenciálem nabitého Československa. Nutno politicky omezit jejich suverenní vládu, vládu kapitálu pro kapitál, moci pro moc ovládat milióny lidí. S tím souvisí demokratická přeměna politické struktury naší země v širokou samosprávu domů, ulic, obcí a měst.

Obnovit v plné síle státní banku jako prostředníka k financování projektů družstev, samosprávných podniků. Dosáhnout potravinové soběstačnosti z našich zdrojů. Nutno posílit všechny prolidové mechanismy, vnitřní bezpečnostní složky ve vztahu k boji s korupcí a kriminalitou. Dále rozvíjet mezinárodní spolupráci pracujících, potřebujeme silné odbory tvrdě vyjednávající s kapitálem.

Ve druhé fázi pak rozvíjet samosprávný a družstevní sektor, vytvářet nadnárodní společnosti vlastněné zaměstnanci. Usilovně pomáhat slabším a méně rozvinutým zemím v jejich osvobození od vykořisťování nadnárodními společnostmi. Tím jim fakticky vzít půdu pod nohama, připravit je o hospodářskou základnu.

Posilovat všechny tendence v EU i ve světě k lepší správě věcí veřejných ze strany občanů, tak i k pozitivní změně společenského uspořádání. To je nutná součást obou etap.

Protikapitalistická aktivita každého z vás, podle individuálních možností a schopností vede k úspěchu celé naší společnosti, pokud je dobře organizována. KSČM má sílu organizovat a bojovat za váš lepší život. Bez vás to ale nepůjde...

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10