Revoluce se musí umět bránit!

11.09.2020

Tragédie 11. září 2001 je událostí dnes nejčastěji připomínanou v mediích. My si chceme však připomenout jinou o poznání hrůznější. Je 47 let od Pinochetova převratu v Chile. Zločinu proti demokraticky zvolenému prezidentu Allendovi, proti demokratickým politickým a ekonomickým změnám, proti zájmům většiny neprivilegovaných v Chile. Převrat stál životy tisíců, utrpení statisíců, vedl k rozsáhlé občanské emigraci, včetně řady zkušených odborníků. Je přinejlepším drzostí, s jakou si někteří připomínají tuto děsivou tragédii jako oslavu demokracie, jako vítězství v boji proti komunismu. Popírání nejzákladnějších lidských práv sami sobě kopou hrob, neboť tehdy byli poraženi bojovníci za svobodu a skutečnou demokracii, zvítězila fašistická tyranie a koloniální zvůle nadnárodních amerických společností, tak jako se za zrůdného a odporného režimu Pinocheta a jeho podporovatelů uskutečnilo. Nikdy více. 

Milada Sigmundová