Tak se nám "chvilkaři" zase scházejí....

08.06.2020

Tak se nám "chvilkaři" zase scházejí a ve svém zvacím letáku mají zajímavé otázky, na které jim mohu, výběrem a stručně, odpovědět již dnes. Klidně opomenu otázku, kde bojovníci této nátlakové skupiny byli, když lidé zápasili a doposud zápasí o svůj život, a čí zájem tedy hájí, při realitě, že žádný stát světa s tak rozsáhlou pandemií žádnou zkušenost neměl. Ale přejděme nastoleným otázkám v letáku.

Nalijme si čistého vína. Tato vláda poškozuje naši zemi. Tato vláda poškozuje miliony lidí. Proti tomu se musíme důrazně ozvat.

Nechci hájit tu současnou - ale nebyly mnohé předchozí vlády ještě horší? Stačí se podívat na graf zadlužování ČR od roku 1995, pan Kalousek a jiní ministři financí by mohli vyprávět dlouho. A jenom výběrem: likvidace průmyslové a strojírenské výroby, likvidace zemědělské produkce, kde jsme klesli z potravinové soběstačnosti na 70% dovoz mnohdy druhotných potravin, likvidace obuvnického průmyslu, kdy se v Československu vyrábělo 70 mil. obuvi ročně, likvidace leteckého průmyslu, kde např. různých typů DELFÍNŮ se vyrobilo 3 500 ks a některé létají v celém světě dodnes. Téměř totální likvidace sklářské výroby. Připomeňme si i tzv. restrukturalizaci zdravotnictví a školství, neustálé ataky na omezování zdravotnických služeb (rušení pohotovostních služeb, převod do soukromých rukou s následnou restrukturalizací, snižování počtu lůžek atd.) a ve školství tzv. inkluzi. 3,5 mil. seniorů si jistě vzpomene na výši valorizace důchodů za předchozích vlád, dnes tzv. demokratických stran.

Nebo převod bank do zahraniční, plné nebo částečné správy. Pro ilustraci uvádím přehled:

Nejsem příznivcem A. Babiše a nevolím ho, ale nelze mu upřít alespoň částečnou snahu o nápravu a vyvedení společnosti z toho marasmu v podmínkách globalizace. Bude to ještě úporné, zejména když se pravda nechala koupit a láska se nechala prodat. 


Do toho Andrej Babiš dosazuje své loutky do jedné instituce za druhou. Naposledy dosadil své lidi do Rady České televize , ačkoli má být tento orgán nezávislý na politicích. Jaká je budoucnost našich nezávislých médií?

Složení Rady České televize bylo vždy, i v předchozích obdobích, schváleno PS PČR na návrh vlády. Bylo tedy vždy závislé na vládnoucích politicích. Nevidím žádný důvod, proč by najednou měl být tento orgán nezávislý na politicích, když mnoho let nabyly žádné připomínky. O tzv. nezávislosti médií by desítky lidí mohly napsat a také napsaly řadu článků. Jsou k dohledání na internetu. 

Naše odpovědnost je pojmenovat problémy: jasně, pravdivě a veřejně. Odpovědností politických stran je nabídnout řešení. V tom je můžeme podpořit.

Nevšiml jsem si, že by "chvilkaři" nabídli společnosti nějaké promyšlené a vzájemně ucelené řešení. Nebudu obtěžovat, ale dodnes jsem se například nedozvěděl, když tedy "shodí" vládu, koho do těchto postů vynesou.

Přejdeme k dalším specifikovaným otázkám.

Vy ještě nemáte dost nahrabaných peněz?

A co takhle třeba pánové "Solární baroni"? Podklady naleznete na stránkách Aleny Vitáskové. Tam tečou i vaše peníze. A Babiš u toho nebyl. Co s tím uděláte?

Vy ještě nemáte dost nahrabané moci?

Moc mají především ti, co ovládají kapitál a sdělovací prostředky. Není mi známo, že by třeba p. Bakala byl příznivcem A. Babiše. Samozřejmě, že Babiš získal vstupní jmění za korunové akcie. Jenom připomínám, že korunové akcie byly výmyslem p. Kalouska a nezbohatl na nich jenom Babiš. Nějak na to zapomínáte, proč?

Vy ještě nemáte dost svých lidí v institucích?

Každý řídící pracovník si vybírá do týmu lidi, kterým důvěřuje, pokud daná funkce nepodléhá demokratické volbě. Dělali to tak i vaši spřízněnci, dělá to tak i Babiš. Na rozdíl od vašich snah, jsme demokratickou volbu vždy respektovali.

Vy ještě nemáte dost peněz vysátých z veřejných zdrojů?

O účelech některých neziskových organizací, tedy za finančního přispění nás všech, se vedou rozsáhlé diskuse, včetně účelu, obdržených financí a nákladů na mzdy. Mj. ani u vás, vedoucích "chvilkařů", jsem se nikde nedočetl, jaké odměny za odvedenou práci máte. Dílčí záležitosti k uvedenému tématu jsou uvedeny výše.

Vy ještě nemáte dost mezinárodní ostudy?

Široké téma, ale vyberu jedno oblíbené. ČR má trestně stíhaného premiéra vlády. Je to pětileté téma, které se nepotvrdilo, ani úspěšně nevyvrátilo, ale stále, asi záměrně, slouží k propagandistickým účelům. Podíváme li se po světě, je zřejmé, že tato páka je využívaná všude tam, kde někdo někomu nevyhovuje. V poslední době třeba Netanjahu v Izraeli. Nebo si po 20 letech některá sekretářka vzpomene, že pan poslanec jí sáhl na stehno. A tak to liberální demokraté zcela účelově užívají.

Vy ještě nemáte dost oblbování a strašení lidí?

Na mysl se vynořila slova V. Havla z r. 1989: Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků atd. Lidé prožili zkušenost, a ne vždy pozitivní, ale situace se dále vyvíjí. V základu platí, že na zdrojově omezené planetě nelze zajistit neomezený růst. Tím se neoliberalismus dostává na hranu svého vývoje a zatím provádí vše pro odklon veřejnosti od podstaty problému. A tak jsme svědky převracení historie, odstraňování tradic, kultury, pokrokového umění, snaží se nám ukrást vlastní lidskou identitu tím, že nám vnucují konzumní náhražky, sociální sítě, nekulturnost, reklamu na spotřebu, hloupost celebrit a pokrytectví morálky. To vše do nás cpou především (neo)liberální média. K celosvětovému hegemonii - panství se dere islám. (Neo)liberální strana konfliktu kapitálu islám podporuje a používá k rozkladu stávajícího společenského řádu a všeho co je s ním spojeno. Především u nás tradičního - tedy původně křesťanského - pojetí rodiny a klasického vztahu muž a žena.

Tak kdo koho oblbuje a kdo koho straší? Už víte?

Jsem dalek jakéhokoli moralizování, nakonec mám již svůj věk, ale než bych šel na takovou demonstraci, po americku bych si otevřel plechovkové pivo, dal nohy na stůl a dlouze popřemýšlel, za co a za koho tam vlastně jdu.

Franta