Komentář : Převzít zemi v krizi nebude snadné.

07.06.2021

Nejde totiž jen o to přesvědčit voliče před volbami. Vyhrát volby může s trochou štěstí každý trouba. Toto tvrdí pirát Michálek v úvodním slově koaličního listu Pirátů a Starostů/volby 2021.

Pojďme odkrýt do širší souvislosti toto vpravdě "úžasné" tvrzení.

Volič je tedy cosi při troše štěstí (a dodávám peněz ) čímsi jako tupou ovečkou, která uposlechne volající hlas kdejakého trouby. Díky přirozené tuposti voličů je ho snadné svést do temných osidel a proto světe div se, jsme tu my, kteří toho vlastně tak moc nepotřebujeme, a zachráníme ho před jeho vlastní blbostí, tím, že nám dá hlas.

Odkud přišli naši zachránci, jestliže vcelku naše voličská základna je tak snadno manipulovatelná každým troubou? Vždyť většina voličů vlastně nemyslí, nejsou schopní zhodnotit, komu, jak a proč dávat hlas. Natož jak asi mohou vychovávat a vzdělávat svoje děti, propadlí ve vlastní naivitě, hrůza pomyslet. Zdá se, že pan úžasný zachránce Michálek byl zrozen jako spasitel naší země, nepodlehl tuposti a blbosti okolí, nenechal se oklamat kdejakým troubou, a nyní je tu pro nás společně s panem Gazdíkem.

Záchrana se blíží, náš zachránce nás ujišťuje, že on si je vědom toho, že převzít zemi v krizi nebude snadné, přesto otočí kormidlem české politiky, a to tak, že nás definitivně zbaví kdejakých troubu toužících nám vládnout. Pozoruhodné je to, že tento bezpochyby velikán a ušlechtilý zachránce v jednom dosud s panem Gazdíkem teprve připravují volební program koalice, ačkoliv na voliče vlastně stačí s trochou štěstí kdejaký trouba. Ovšem natolik tupou voličskou populaci asi chtějí ohromit rozsahem této práce, protože ta oblbovaná trouby se těžko dokáže zamyslet nad obsahem. Co takhle si ušetřit čas a úvodních deset vět prostě zkopírovat na dalších sto stránek vážený pane spasiteli Michálku?

 Pardon, pokorně se omlouvám, že se snad snažím radit, vždyť mě jako voliče dovede přeci s trochou štěstí přesvědčit kdejaký trouba

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10