Tragedie roku 68 nebude zapomenuta, socialismus s lidskou tváří bude znovu obnoven!

21.08.2023

Dnes si připomínáme jedno velmi důležité výročí, které je v současnosti vysloveně zneužíváno vůči komunistickému hnutí obecně, tak jako proti nám lidem z KSČM. Ovšem je zcela zastíráno, že komunistická strana tehdy měla mimořádnou podporu ve společnosti, tak jako její reformní úsilí, které by přineslo podle našeho názoru mnohem více pozitivního pro růst celé společnosti. Náš názor je nejlépe vyprofilován v knize PhDr. Josefa Hellera - Pražské jaro a socialismus- níže shrnujeme několik základních myšlenek.

1. Vítězství reformního křídla v r. 1968 bez zásahu SSSR nejspíše vedlo k stejnému pádu protosocialismu u nás, jako tomu bylo v době po listopadu 1989. V tomto smyslu nám zásah a normalizace skutečně zajistily cca 20 let poklidného života ve zlaté kleci protosocialismu.

Avšak kdyby pád systému proběhl bez dalšího dvacetiletého vyhnívání systému a plýtvání zdroji i morálkou lidí, nemusel by být tak totální a vracet se tolik zpět, jako se to stalo po r. 1989. Mohly se vyprofilovat síly schopné klást odpor a přitom získávat potřebné zkušenosti a vytvářet si i ekonomické základy – např. rozvojem těch forem podnikání, které ohlašovaly agrokomplexy v čele se Slušovicemi. Kapitalismus nemusel dostat celý protosocialistický svět takříkajíc "na stříbrném podnose" a jeho krize mohla dokonce krizi protosocialismu předběhnout.

2.Politický úspěch či neúspěch nemůže být pro marxistu dostatečným kritériem hodnocení osobnosti či politického či ideologického proudu. Zvláště odporná je snaha dehonestovat celý pokus o reformu protosocialismu akcentováním různých osobnostních nedostatků vůdců reformního křídla – zejména A. Dubčeka a J. Smrkovského.

3.Vojenský zásah v ČSSR nazývaný bratrskou pomocí se dlouhodobě stal z pragmatického propočtu výhod a nevýhod krvavým bolákem, který přinesl jejich mocenským protivníkům na západě velkou výhodu do budoucna, kde i tak "internacionální pomoc" a "normalizace" silně otřásly prosovětským i vůbec komunistickým a levicovým táborem.

Mediální komise OV KSČM Praha 10