Úvodní slovo předsedy M. Klusáka na všeplenární schůzi OV KSČM Praha 10

11.11.2023

Vážené soudružky a vážení soudruzi, milí přátelé,

tato Všeplenární schůze probíhá v době, kdy hrozí další zhoršení životní situace statisíců lidí u nás, v době, která budí oprávněné obavy o osud národního hospodářství, včetně posledních zbytků naší národní suverenity. Současná vláda zakrývá svojí vlastní neschopností obrovské zisky nadnárodních společností, tak jako lup oligarchické buržoazie u nás. Při všeobecné drahotě v České republice je výsměchem lidem vystoupení známého profesora Nutelly, který se podivuje nad tím, jak je v Německu levněji. Ano, je levněji, protože to naše hospodářství a naše zdroje jsou o to více vyvlastňovány ve prospěch západních ekonomik v době porážky sankčního úsilí Evropské unie směrem k Ruské federaci.

Typickým příkladem rozhazování veřejných prostředku jsou Dukovany, kde jsou jiní dodavatelé reaktorů upozaďování ve výběrovém řízení na úkor amerického Westinghouse. To bude mít vážné následky do budoucnosti, včetně obrovské finanční ztráty nás všech. A nejen k tomuto rozhodně nebudeme mlčet, tak jako nad faktem, že jsou u nás ožebračování statisíce lidí. A jsem rád, že naše obvodní organizace je součástí posilující se fronty odporu proti protilidové politice vlády u nás. Přes cenzuru v mediích, včetně elektronických, jako je fb a další nástroje internetové komunikace se nám daří pronikat do podvědomí neprivilegovaných lidí, jako lidé, co bojují za jejich zájmy, za lepší společnost u nás. 

V uplynulém období od poslední Všeplenární schůze v roce 2022 jsme přes klesající stav členské základny odvedli kus práce, na který po právu můžeme být hrdí. Troufám si tvrdit, že každý v této místnosti odvedl svůj díl poctivé práce pro lepší budoucnost všech. Je jasné, že to co bude na jaře a zvláště ve volbách do EP a Krajských volbách po republice ukáže, jak moc se nám podařilo naší poctivou politikou získat důvěru lidí. Nevěřím, že současná vláda bude schopná provést takové kroky, které by minimálně zastavili zhoršující sociální situaci u nás. Jistě se pomocí kombinací mediálních manipulací a falešných slibů bude snažit bojovat o přežití do konce řádného volebního období. Avšak lidé u nás se stávají více uvědomělejší a jistější v odporu proti všeobecnému vykořisťování.

Český lid více a více pociťuje, že se blíží rozhodující chvíle, kdy je znovu třeba povstat, a smést vykořisťovatele z jejích vládních pozic. V nejbližší době bude 27. listopadu Den protestů za lepší budoucnost ČR pořádaných ČMKOS, kde máme příležitost projevit náš odpor proti zbídačování lidí u nás. Doufám, že jako strana povedeme další rozhodné kroky k úspěšným protestům a konci současné vlády. Dílčí vize jsou k dispozici, naučme se s nimi pracovat. Stojíme za širokou emancipaci neprivilegovaných vrstev. Dva dny zpátky jsme si připomínali výročí VŘSR. Byla to v podstatě hrstka lidí, která ještě na začátku roku 1917 měla na tehdejší ruské mocenské poměry v podstatě velmi omezené politické možnosti. Přesto se stala mocnou silou, která postavila zaostalé a zubožené carské Rusko na úroveň vyspělého státu, kde kapitalistické monopoly neměli žádný vliv. Tento příklad z minulosti komunistického hnutí je naší jistotou, že náš politický boj v současných těžkých poměrech stane dobře vynaloženou investicí do budoucnosti. Jistě bude zásluhou také naší obvodní organizace, že stoupající volební preference přetavíme do návratu ztracených politických pozic KSČM, tak abychom mohli ještě lépe pracovat pro lidi. 

Věřím, že se blíží doba obnovení reputace a politické síly komunistického hnutí ve světě, tak jako u nás. A když se rozhlížím po této místnosti, vím, že jsem udělal správné rozhodnutí, když jsem před více jak deseti lety vstupoval do strany. Stalo se to pro mne obrovskou příležitosti jak poznat skvělé lidi a podílet se na politické práci KSČM. Věřím, že ještě spolu prožijeme nejeden pěkný okamžik na naší, určitě občas dost namáhavé, cestě pro lepší budoucnost kolem nás.

Socialismus v budoucnosti je rozhodně blíže, přes odpor všeobecného barbarství kapitalismu. V každé těžké chvíli našeho politického boje si vzpomeňme, že čím více nám pouta utahují, tím dříve nám spadnou. Přijměte mé upřímnou poděkování za vaší práci v uplynulém období. Dokážeme, že lepší budoucnost v socialismu opět bude.

Děkuji za pozornost

Čest práci!

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10