Vězni Zelenského režimu

06.07.2023

Sdíleno z fb stránek naší členky s. Petry Prokšanové. 

O situaci bratrů Kononovičových vás informuji průběžně už od jejich zadržení. Stali se vězni Zelenského režimu, zažili mučení a tvrdé výslechy, dnes jsou drženi v domácím vězení, a to vše jen proto, že jsou komunisty. Situace bratrů je i v domácím vězení velmi vážná, čelí šikaně úřadů, bezdůvodným namátkovým kontrolám a teď dokonce i veřejným hrozbám smrtí ze strany úředních osob. Níže zveřejňuji jejich aktuální vzkaz a vyzývám vás, abyste se k protestu proti podobnému zacházení s politickými vězni na Ukrajině postavili se vší rozhodností SDÍLEJTE jedině informovanost a mezinárodní tlak dá Aleksanderovi a Mikhailovi šanci se z tohohle pekla dostat v pořádku. ................. 

*My bratři Kononovičové, ukrajinští komunisté a antifašisté, apelujeme na Světovou federaci demokratické mládeže, komunisty, všechny levičáky a antifašisty Evropy a světa.

Oficiálně prohlašujeme, že Zelenského režim připravuje naši vraždu. 

Režim nás prostřednictvím současného policisty Jevgenije Kravčuka veřejně a opakovaně varoval před blížící se vraždou. Policista psal výzvy k vraždě na Facebook a aktivně šíří naši adresu bydliště, protože ví, že jsme v domácím vězení a nemůžeme nikam jít, takže jsme v pasti. Pouze na návrh úřadů může policista veřejně činit taková prohlášení a odvolání, aniž by se kohokoli bál. Tímto jsme oficiálně prohlášeni za psance, čímž je jasné, že se za naši vraždu nikomu nic nestane. To je praxe z 30. let 20. století v nacistickém Německu, kde byli komunisté a antifašisté postaveni mimo zákon.

Zelenského režim chce zařídit demonstrativní popravu.

Soudruzi, žádáme vás, abyste vyšli s protestními akcemi na velvyslanectví a konzuláty Ukrajiny, zastoupení Evropské unie, OBSE a dalších úřadů a mezinárodních organizací. Požadujte, aby ukrajinské úřady "zabránily zabití antifašistů Kononovičových". Žádáme vás, abyste nás podpořili a zabránili naší vraždě Zelenského režimem.

*Originál:Мы братья Кононовичи, украинские коммунисты и антифашисты обращаемся к Всемирной федерации демократической молодежи, коммунистам, ко всем левым и антифашистам Европы и Мира.Официально заявляем, режим Зеленского готовит наше убийство. Режим руками действующего работника полиции Евгения Кравчука,публично и не однократно предупредил нас о готовящемся нашем убийстве. Полицейский написал призывы к убийству в Фейсбуке и активно распространяет наш адрес проживания, зная,что мы находимся под домашним арестом и никуда не может уйти, тем самым находимся в ловушке.Только с подачи власти действующий работник полиции, может публично никого не боясь делать такие заявления и призывы. Этим нас официально объявляют вне закона,давая понять,что за наше убийство никому ничего не будет. Это практика 30-х годов XX века нацистской Германии,где коммунисты и антифашисты объявлялись вне закона.Режим Зеленского хочет устроить показательную казнь.Товарищи,просим выходить с акциями протеста к посольствам и консульствам Украины, представительствам Евросоюза, ОБСЕ и другим органам власти и международных организаций проводить пикеты с требованием к украинской власти " не допустить убийства антифашистов Кононовичей",просим поддержать нас и не допустить нашего убийства режимом Зеленского.