Vítězný únor 1948 k naší současnosti

25.02.2023

Naši zemi ničí kapitalistické monopoly a chamtivost bohatých. 

Kolik lidí musí ještě spadnout na úplné dno, aby se změnila politika státu pro občany?

 Kolik bídy se dopustí, aby spekulanti na drahotě, korupčníci všeho druhu, prostě vykořisťovatelé všech kategorii, dostali spravedlivý trest za své činy?

Ještě mnoho a mnoho, dokud nebude nahrazena současná jakoby demokracie demokracii skutečnou, a to demokracii socialistickou. 

O tuto demokracii šlo, o demokracii sociálně spravedlivou, bez kapitalistického vykořisťování a všeobecné nouze, a o tu se ve vítězných únorových dnech roku 1948 bojovalo. 

Revoluce zvítězila, lidé prosadili svoji vůli po lepší společnosti. Vítězství vedené KSČ byla výsledkem tvrdého boje a usilovné práce za lepší svět. A ačkoliv dnes to tak vnějším pohledem nevypadá, znovu revoluce zvítězí. Hrstka privilegovaných nezastaví sílu společného úsilí obrovské masy těch, z jejích práce žijí. 

Kapitalismu zvoní hrana, je čas začít vyhrávat. 

Změnit svět k lepšímu je žít v socialismu.

Michal Klusák 

Předseda OV KSČM Praha 10