Vládo, makej!

11.11.2020

Vláda ve frontě na pracáku, vláda kupující zlevněné prošlé potraviny, vláda bez jediné koruny týden před výplatou mzdy z brigády... Vláda tyranizována domácím násilím v důsledku sociální frustrace, vláda prchající před revizory po jízdě načerno MHD.

Ano, tak by měla prožít alespoň jediný den vláda ČR, den mnoha desítek tisíců těch, kterým vládne. Jeden jediný den ztracené existence v moři současné kapitalistické zrůdnosti následků "koronavirové krize". Životem mnoha pracujících, kteří ve svých oborech nyní nemohou pracovat. Obklopených velmi tvrdou realitou starostí dne, maskovanou třpytivou falešnou reklamou, se všemi seriály pro chudé o blahobytu ve společnosti v upadajícím kapitalismu 21. století.

Vláda jedná? Vláda pracuje? Měla by daleko víc!


Kolikrát již byla zoufalá výzva o pomoc, o solidaritě s pracujícími ve všech oborech postižených následky opatření v boji s covid-19 směřována směrem k široké veřejnosti.

Vesměs tyto výzvy jsou o následujícím kapitalistickém klamu.

Jeden příklad za všechny.

Nedávno proběhla Facebookem výzva ke konzumaci jídla v restauracích provozujících fast foody. Jedna z vět byla, cituji: Tyhle restaurace zaměstnávají tisíce lidí, kteří teď opravdu potřebují vaší podporu.


Souhlasím s tím, že naší podporu potřebují, tak jako potřebují naší podporu úplně všichni, kdo nemohou dělat svojí práci pro nastavené opatření v současném nouzovém stavu.

Jenže tady nejde jen o pracující, tady jde také o ohrožený kapitál vlastnící licence provozující tento druh restaurací. O tom v textu nenajdete ani slovo.

Slůvko "jen" je opravdu důležité, protože pokud by v oboru působily restaurace provozované v lidovém vlastnictví, nelze vytknout výzvě vůbec nic.

Takto nám vychází opět staré známé: privatizace zisků, socializace ztrát!

Připomeňme si.

V dobách klidu se tento kapitál bránil zvyšování mzdy, naopak se snažil zvyšovat produktivitu práce, bránil možnosti odborové činnosti, byl neúprosný vůči studujícím a svobodným matkám z hlediska mzdy za její cenu a vytvořené nadhodnoty z práce.

Proč?

Protože v restaurovaném kapitalismu nejen u nás jde systémově v prvé řadě vždy o zhodnocení kapitálu, a co si pracující neudrželi z práv vydobytých v pokusu o socialismus, to bez boje za svoje práva nedostanou.

Ta správná výzva by měla být o lidovém vlastnictví provozovaném ve všech jeho formách, kde je jak socializace zisků, tak i socializace ztrát.

To za současného rozložení politických sil vládnoucích u nás bohužel nejde.

Avšak je spousta lidí ve velmi špatné, ne- li zoufalé situaci, kterou bez zásadní pomoci státu nemohou zvládnout.

Vládnoucí hnutí ANO mělo jako jednu ze svých hlavních proklamací, že budou makat na správě státu pro veřejné blaho... Tak jako ČSSD.

Leč oba koaliční vládní partneři podle mého názoru toho dělají daleko méně, než by měli již z jejich vlastní politické podstaty, ve které myšlenky pro vznik socialismu jako řešení nejsou ty, které by principiálně určovaly jejich dlouhodobou politickou strategii.

Dostali však důvěru podstatné části voličů do dalších parlamentních voleb, takže v tuto chvíli platí jediná výzva:

Vládo, začni konečně opravdu makat pro pracující v postižených odvětvích! Zapracuj na samotných mechanismech provozování! Situace tisíců lidí je kritická, to se musí změnit k lepšímu!

Nebo je na nás všech neprivilegovaných tě vyměnit za skutečnou vládu pro lid, vládu pro lidové vlastnictví, širokou lidovou samosprávu, vládu směřující k osvobozujícímu socialismu.


Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10