Vše v dobrém a ve zdraví pane Putine, ale...

07.10.2019

Narozeniny jsou vždy dobrou příležitostí k zamyšlení se nad prožitými lety. Co teprve u zkušeného politika, vůdčí osobnosti posledních desetiletí, jakým jste bezesporu vy, pane Putine. Rusko bylo po pádu Sovětského Svazu odsouzeno vítězi studené války k postupnému rozkladu státních struktur, všeobecné demoralizaci obyvatelstva a k rozpadu do řady pidistátečků, snadno ovladatelných jak velmocemi, tak především zahraničními korporacemi. Myslím, že opilec Jelcin byl jasnou prezentací stavu tehdejšího Ruska. Čím bylo pár vyvolených bohatších, tím byly miliony běžných obyvatel chudší. Násilí, bezpráví i zvůle rostla se slabostí ruského státu.

Naštěstí stále bylo dost těch, kteří krutosti doby rozpadu chtěli zastavit. Milý Vladimíre, stal ses symbolem především díky mravenčí práci stovek dalších. Symbolem ukončení pádu, symbolem postupného obnovování sil Ruska v jeho tragické bezmoci a tím také omezování zpupnosti mnohých ve státní moci USA. Nikoliv Amerika vždy první, první vždy lidé. Proto ses i pro velké množství českých vlastenců, žijících v podmínkách kolonie Západu, stal symbolem jejich vlastního osvobození. Přes všechnu tragičnost roku 1968 se tak země, kterou vedeš, stala příslibem nové rovnováhy ve světě.

Ale, milý Vladimíre, jsi stále jen na půli cesty. Stále jsou miliony chudých v ruské zemi, stále se na mnoha místech Ruska vypínají zpupní pidicarové, stále je obrovská moc v rukou korporací a oligarchů. Lidé jsou stále připravováni o obrovskou nadhodnotu svojí práce, zájmy elit jsou až příliš upřednostňovány. Přitom Rusko by bylo daleko zdravější, úspěšnější i lidštější, pokud by docházelo ke zespolečenštování výroby, služeb, bydlení. Řešením není pouhé státní vlastnictví bez hlubšího zainteresovaní pracujících. Více družstev, samosprávných lidových podniků, silné odbory, to vše by nesmírně přispělo ke skutečně zdravému růstu Ruska.


Mám pro Tebe dnes oslavující Vladimíre ještě jeden argument. Rusko je považováno za křesťanskou zemi starobylé tradice pravoslaví. Připomínám Ti dva výroky Ježíše Krista. Ten první je o službě těm nepatrným, ten druhý je podobenství o perle. Perle, kterou když obchodník objeví, prodá všechno co má a koupí jí. Tou perlou je nejen ruskou společnost socialismus. Socialismus oproštěný od všech deformací, byrokratismu - socialismus nového věku. Nezapomeň, že po tom, komu bylo svěřeno málo, žádá se málo. A po tom, komu bylo svěřeno hodně, žádá se ještě více. Kež tedy pane Putine dokážeš být součástí nového rozvoje celé společnosti, rozvoje pro lidi všech národů nejen na území Ruské federace.

Takže vše nejlepší nejen Tobě, ale i nám všem.
Za OV KSČM Praha 10 Michal Klusák