Za Československo socialistické!

28.10.2021

Jestliže si dnes připomínáme Den vzniku samostatného československého státu, pak si pojďme otevřeně říci, na co chceme navazovat pro nejbližší budoucnost. Tím je již tehdy zformulované úsilí o socialismus, v boji proti sociálním útlaku, propastnému vykořisťování pracujících ve všech jeho formách, kapitalistické spekulaci a drahotě.

 Proč takto?

Tehdy byl 28. října 1918 vyvrcholením národně-osvobozeneckého boje lidu na celém území nově vzniklého Československa. Avšak velké naděje většiny lidu v úplnou demokratizaci a socializaci nového mladého státu zůstaly tehdy nevyslyšeny díky posílené mocenské role buržoazie. Té, jejíž významná část později zradila republiku v kompromisech, či dokonce ve skryté spolupráci s nacistickou mocí v čase před Mnichovskou zradou.

Tak jako nyní, kdy za použití obrovského množství finančních prostředků ve skryté i otevřené propagandě umně manipuluje s veřejným míněním (a daří se jí to víceméně již 30 let ) dočasně zvítězila nadnárodním zájmům podřízená služebná kompradorská buržoazie . 

Nutno uznat, že jejich manipulace a řízení procesů propagandy je skutečně na vysoké úrovni, byť sebekriticky dodávám, s využitím slabostí a rozporů v levici obecně. Již na školní úrovni je dětské vědomí utvářeno do přijatelné podoby konzumenta bez samostatného kritického myšlení. Zformulování jakoby jasného cílů spravedlivého boje nositelů demokracie proti Babišovi, zamaskování skutečného cíle, jímž je ovládnout a prosadit lokální zájmy stovek kmotrů, udržovat a zvyšovat míru vykořisťování, prostě chránit a posilovat vlastní kapitál v ruku v roce s prosazováním zájmů nadnárodního kapitálu, o to tu jde. A zde se zastavme.

Jsme kolonií nadnárodních korporací, porobení a vykořisťovaní. Prvním úkolem je postupné osvobození země od jeho moci ruku v ruce v boji proti nám vnucené chudobě. Druhým je obnovení Československa, a tak prolomení naší nesamostatné role. Třetím je úplná demokratizace a socializace v zemi, kde lid má skutečnou svobodu a demokracii.

Pokud se zpětně ohlédnu v textech, které toto popisují, a jsou už dlouhodobě KSČM k dispozici, je se o co opřít v práci pro lepší budoucnost v zemích bývalého Československa.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10