ZÁKLADNÍ DATA ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ ČESKÝCH SENIORŮ

24.09.2023

V poslední době politici vládní koalice premiéra Fialy podsouvají české veřejnosti nepravdivá data o životní úrovni českých seniorů! Současně je využívají jako argument pro zakládané restrikce skromného nastavení českého penzijního systému! K podpoře objektivity situace předkládám stručný přehled základních dat o životní úrovni českých seniorů.

Průměrný starobní důchod

k 31. 1. 2023 činil 19 438 Kč,

k 1. 6. 2023 činil 20 216 Kč,

k 31. 12. 2023 bude činit cca 20 316 Kč.

Předčasné starobní penze

Ztráta zaměstnání, respektive péče o osobu blízkou jsou hlavními důvody odchodu do předčasných starobních penzí. V roce 2022 počet předčasných starobních penzí meziročně vzrostl z 555 728 na 561 849, tj. o 6 121 příjemců. Z celkového počtu sólo penzí činily předčasné starobní penze 31,5 % a z celkového počtu všech starobních penzí 23,7 %. Průměrná výše předčasné starobní penze trvale krácené byla o 2 881 Kč nižší než průměrná výše řádné penze starobní.

Mimořádná valorizace penzí k 1. 6. 2023

Vysoká meziměsíční inflace spotřebitelských cen ČSÚ za leden 2023 vládu České republiky zaskočila. Index spotřebitelských cen CPI (obecná inflace) meziměsíčně vzrostl o neuvěřitelných 6,0 procentních bodů a index životních nákladů důchodců (inflace měřená spotřebním košem důchodců) dokonce o 8,6 procentních bodů. V novodobé historii Československa a potažmo Česka tak vysoká meziměsíční inflace nikdy nenastala. Jde o důsledek nezvládnuté energetické krize vládou České republiky a s tím souvisejících zdražení v podstatě ve všech sektorech české ekonomiky. Situace v okolních zemích tak dramatická nebyla. Dle původní dikce zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění měly být starobní penze navýšeny o 11,5 procentních bodů, což u průměrné starobní penze mělo činit 1 771 Kč.

K velké lítosti příjemců starobních, invalidních a pozůstalostních penzí byly penze navýšeny o řád méně, konkrétně u průměrné starobní penze došlo k navýšení o pouhých 754 Kč, tj. o 1 017 Kč méně! Tyto peníze budou důchodcům chybět zejména v roce 2024, kdy bude valorizace velmi nízká a inflace stále dle prognóz vysoká!

Valorizace starobních penzí k 1. lednu 2024

Z důvodu provedené mimořádné valorizace penzí k 1. 6. 2023 a zejména z důvodu absence možnosti navýšení růstu reálných mezd, které v roce 2022 o 7,5 procentních bodů poklesly, (valorizuje se index meziročního růstu životních nákladů důchodců od posledního měření, tj. za únor až červem 2023 + 1/2 reálných mezd za rok 2022), bude valorizace starobních penzí k 1. lednu 2024 velmi nízká. Dle oznámení ministra Jurečky z 5. 9. 2023 vzrostou základní výměry všech důchodů (starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých) o 360 Kč. Procentní výměry valorizovány nebudou. S ohledem na očekávanou inflaci 2024, zejména v prvním pololetí, jde o navýšení starobních penzí naprosto nedostatečné! Ve vztahu k ekonomicky aktivní části populace se sociální a ekonomické postavení seniorů oproti rokům 2022 a 2023 obrátí, reálné mzdy budou v letech 2024 a 2025 růst a reálné penze klesat!

Náhradový poměr

Měřeno dle mezinárodních standardů (relace průměrné starobní penze sólo k průměrné nominální hrubé mzdě) dosahovalo sociální postavení českých starobních důchodců (náhradový poměr) v roce 2022 43,0 %. Tedy nikoliv 45 % jak publikovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR! V prvním čtvrtletí 2023 dosahoval náhradový poměr 47 % a za celý rok 2023 bude podle kvalifikovaného odhadu činit 45,5 %. Tedy nikoliv 50 % jak publikovalo MPSV a neustále deklaruje premiér a ostatní politici vládní koalice! V historickém kontextu byl náhradový poměr v letech 1989 až 1993 ještě vyšší. Z mezinárodního hlediska je Česká republika v tomto ukazateli v dolní polovině států Evropské unie!

V Praze dne 6. září 2023

Zpracoval: zakladatel a čestný předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes

 Přetištěno z došlé emailové pošty.