Zamyšlení nad bezpečnostní situací Prahy v roce 2022

20.08.2022

Toto zamyšlení píše kandidát do ZHMP a své městské části Prahy 12, kde bydlím. Od svých 22 let jsem sloužil jako příslušník SNB a později Policie ČR v Praze na jednom místním oddělení, poté jsem na krátkou dobu přešel z důvodu reorganizace PČR na okres Praha západ, ale sídlo úřadu vyšetřování bylo v Praze a po třech letech jsem přešel na obvod Praha 4 opět na úřad vyšetřování. V rámci reorganizace PČR došlo k nesmyslnému spojení jednotlivých pražských obvodů. Po 26 letech jsem od PČR odešel, ale jako vystudovaný právník a člověk co něco ví o organizaci Policie a vyšetřování se právem zabývám dále. Přiznám se, že dodnes jsem nepochopil, proč došlo k tomu nesmyslnému spojení jednotlivých policejních obvodů v Praze. Například nechápu, proč občan, který bydlí na Praze 6, a chce si přihlásit zbraň na příslušném oddělení zbraní, musí z tohoto obvodu jet přes celou Prahu na Prahu 4 na ul. Sdružení, kde toto pracoviště je. A potom ještě další moment, který je dost nepochopitelný. Kdysi byl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec a prvním ombudsmanem byl JUDr. Otakar Motejl.

Ten prvně jmenovaný nechal zbourat na Mičánkách Nemocnici MV a budovu, kde se kdysi vydával ŘP a OP. Místo těchto budov nechal vybudovat na tom místě Justiční Areál Na Mičánkách za docela "malou" částku. Jen 2,5 miliardy Kč. Osobně této stavbě říkám Památník Dr. Němce. Hlavně mi vadí jedna věc. Docela bych pochopil, že zde bude Státní zastupitelství pro Prahu 4 a Prahu 10 a taktéž soud pro oba obvody. Ale tyto instituce zde má i Praha 6 , 8 a tuším i 9. Takže lidé z těchto obvodů musí jet téměř přes celou Prahu na tyto instituce, když jsou sem pozváni.

Zpět k bezpečnostní problematice. Ve volebním programu KSČM pro volby do ZHMP máme reálné cíle v této oblasti. Především zvýšit počet nejen strážníků MP v Praze, ale příslušníků PČR. Je zarážející, že díky tomu jak ministři vnitra a policejní prezidenti vedou Policii ČR odchází plno nejen zkušených policistů do civilu. Ano, nastává generační výměna. Ale odchází i lidé,kteří slouží třeba jen 15 let, protože to zákon umožňuje. Není tedy divu, že v Praze v současné době chybí přes 1.000 policistů. Čtenář může namítnout, že se lidé k policii hlásí. Jistě, ale sama Policie ČR přiznává, že lidé nesplní psychologické testy. Před pár lety toto byl toto problém, ale tehdy byl ještě problém s fyzickými prověrkami. Tabulky na fyzické prověrky se změnily do mírnější podoby, a proto této problém odpadl.

Chceme zpátky zavést opět prevenci trestné činnosti. Nejen vůči seniorům, ale vůči maminkám s dětmi, vůči dětem, školákům, mládeži obecně. To je naprosto správné. Osobně, když jsem začínal na místním oddělení SNB, což bylo před převratem, ale chvíli poté jsme chodili na ZŠ a tam děti učili dopravní výchovu, přednášeli různá témata, např. co je to trestný čin, jak se zachovat když něco takového žáci uvidí, práva jednotlivých účastníků v rámci incidentu. Myslím tím práva svědka, poškozeného, podezřelého, obviněného. Ale najednou po převratu došlo k tomu, že na škole kde jsem já dělal tyto přednášky mě ředitelka řekla. Prevence je pitomost, vypadněte ze školy a ani nechoďte ke škole, kde jste hlídali přechod. Žáci to zvládnou sami. Netrvalo dlouho, jen pár měsíců a na to přechodu bylo plno dopravních nehod. Viníci byli zčásti právě žáci, protože se nerozhlíželi na přechodu, ale i řidiči. To, že se nerozhlíželi bylo dáno tím, že tam vždy byl policista a vždy zastavil dopravu, když děti šli do školy. A najednou ta sama paní ředitelka mi volala a prosila o to, abychom tam chodili a znovu zavedli ty přednášky na škole. Pochopila, že to má svůj význam a smysl. Proto jsem jednoznačně pro prevenci nejen v rámci trestné činnosti, ale i dopravní výchovy. V tomto směru chci upozornit, že Muzeum PČR v Praze má dopravní hřiště, kola, autíčka pro děti a zajistí i dopravní nebo pořádkovou policii a škol sem mohou chodit.

Samostatná kapitola je vandalismus a sprejerství. Protože je nedostatek policistů v ulicích tak vandalismus není řešen. A sprejerství? To má dvě stránky. Ano, tam kde se to nesmí dělat, to je podle škody nejen přestupek, ale i trestný čin. A druhá stránka věci. Jsem velmi rád, že některé městské části umožnili sprejerům se " vyřádit" na místech, kde je to možné. Třeba na Praze 11, Praze 4 ale i jinde. Ty městské části, které toto umožnily, zaslouží velké poděkování, protože nejsou poškozené jiné prostory.

V našem volebním programu je mj. uvedeno i nekompromisní řešení přestupků. S tím lze jen souhlasit, tak jako aktivně podporovat. Na prvním místě má vždy být prevence a následně represe. Vždyť v okolních zemích, zejména na západ od našich hranic se třeba se sprejerstvím, vandalismem nebo trestnou činností nemazlí. Naopak. Dělají vše proto, aby byly využity zákonné možnosti uložení trestu v maximální možné míře. Zatím co u nás se pomalu bojíme uložit podmíněný trest, nebo menší nepodmíněný trest na soudu prvního stupně, protože odvolací soud to může zrušit, případně uložit ještě menší trest, než uložil soud prvního stupně.

Samostatná kapitola, což také má KSČM v programu je drogová problematika. Ano, je jasně dáno vyhláškou MZD co je to droga, trestní zákoník toto zná také a několik paragrafů to jasně definuje. Nejde jen o měkké nebo tvrdé drogy, ale i nealkoholovou toxikomanii. Je s podivem, že podle průzkumů obchodníci klidně prodají alkohol nejen nezletilým, ale i mladistvým. Jistě, protože obchodník v tom vidí především kšeft. Ale už nevidí, že to prodává nezletilému dítěti nebo mladistvému. A tady žádná prevence nepomůže. Naopak pomůže jedině represe a u trestných činů a přestupků pomůže jen exemplární trestání. Tedy ukládání trestů v horní hranici možné sazby. To je řešení. Osobně jsem pro variantu udělovat nejvyšší tresty nejen finanční, ale tresty nepodmíněné, nikoli podmínky. Zejména v případech nejen toxikomanie, ale prodeje alkoholu dětem a mladistvým. Obecně řečeno nástroje stát má. Jen jde o to je patřičně využívat a nebát se, že nadřízený orgán trest uložený první instancí, buď zruší, nebo zmírní.

Pokud jde o Muzeum PČR, tak samozřejmě to také po převratu doznalo změn, aby se historie překroutila. Sice mi tvrdí pracovník Muzea, že to není pravda, ale pravda to je. Navíc si stejně vážím toho, že tam to dopravní hřiště je a vím, že školy v Praze se doslova rvou o termíny kdy tam mohou chodit jednotlivé třídy. Osobně jsem před let byl na jedné přednášce na škole, kde byli žáci prvního stupně a přiznám se, že jsem měl hodně velkou radost, jak jsem pozoroval děti z prvních a druhých tříd s jakou vervou a silou natahovali pistoli, kterou jsem tam měl. Samozřejmě, že ta pistole byla nenabitá, avšak děti byli rádi, že si mohou opravdivou zbraň natáhnout a jako vystřelit si z ní.

Proto prosím čtenáře, a to i když není člen KSČM, ale má levicové názory a sociální cítění.

Nebojte se po prostudování volebního programu KSČM volit nejen kandidáty KSČM do ZHMP, ale také v jednotlivých městských částech . Protože tito kandidáti jsou zárukou, že své slib splní a voliče nezklamou.

Mgr. Bc. Bc. Ivo Látal