Zastavme rušení lékařských pohotovostí!

12.02.2020

Omezení lékařské péče je palčivým problémem, a to problémem, který musí být skutečně efektivně řešen. Neschopnost současného systému včas reagovat vytváří problémy tam, kde byly úspěšně vyřešeny v minulosti. Například rušení pohotovostí. Již v deseti ze čtrnácti krajů ČR mluvíme o zásadním omezování. Nejčastěji kvůli nedostatku kvalifikovaného lékařského personálu. V dalším případě pak kvůli snaze ušetřit tam, kde se šetřit nemůže. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Kvůli "úspoře" 12,5 milionu ročně došlo k rozhodnutí zrušit pohotovost v Malešicích. O skutečných důvodech tohoto rozhodnutí sice můžeme spekulovat, nicméně rozhodnutí platí. Pacient bude omezen v možnosti včasné kvalifikované lékařské pomoci. To v konečném důsledku znamená pro mnoho pacientů zhoršení jejich stavu a prodloužení délky léčby. O přetíženém, často i vystresovaném lékařském personálu nemluvě. Pak se nemůžeme divit, že někteří lékaři odcházejí pracovat do zahraničí, kde jsou nejen lepší finanční podmínky, ale i menší pracovní tlak. Bohužel smutným průvodním jevem koloniální úrovně hospodářských podmínek u nás je rozhodnutí mnohých studujících, že po dokončení lékařského vzdělání půjdou pracovat do zahraničí. Není možné jen mluvit o opatřeních a v reálném životě je prakticky neuskutečňovat. 

Řešení je: 

- Zdravotní zařízení musí být řízeny státem

- Efektivitu státních opatření kontrolovat prostřednictvím volených zástupců ze zaměstnanců zdravotního sektoru v rámci pracujícího zdravotního personálu, sdruženého v odborech

- Zavést povinnou praxi u nás po ukončení studia po dobu trvání délky studia hrazeného z veřejných prostředků státní správy 

- Zavést zvláštní daň na finanční prostředky vyváděné z naší země určenou přednostně na zdravotnictví, školství a dopravu

Máme právo na zdraví! Konec jakémukoliv omezování nejen lékařské péče u nás! 

 Michal Klusák Předseda OV KSČM Praha 10