Znovuzrození socialismu

18.06.2020

V úterý 16.6 se nám odehrál po koronavirové přestávce další zajímavý diskusní podvečer. Téma socialismu, nejen díky skvělé připravenému úvodnímu slovu od s.Šafránka, pro nás dostalo nový význam. Nejde jen o cíl v hlavách těch, co touží po osvobození z diktátu kapitálu, je o stále probíhajícím procesu, nyní,tady a teď. Ač jsou představy o socialismu různé, důležitým momentem je internacionální osvobození lidí ve společnosti pro jejich mnohem lepší seberealizaci jak v práci, tak ve volném čase. Nadhodnota z práce ve společnosti už nesmí končit v držení jednotlivců, využívající veškeré schopnosti moci kapitálu.
👉 V minulosti byla neúspěšně realizována jen jedna z cest, jak socialismu dosáhnout. Z chyb, které se zrodily na cestě k socialismu, bych dal do popředí následující: 1. Nadřazení výrobních vztahů nad reálně existující výrobní síly. 2.Byrokratismus v ruku v ruce se ztrátou vnímání hodnoty práce ve společnosti.
Revoluci je třeba bránit. Podnětnou myšlenkou je, že bránit nejen mocí zbraní a násilí, také rozvíjením ideí a tvorbou konkrétních forem osvobození člověka od jakéhokoliv vykořisťování. A to se v odpovědi na kapitalistické násilí netvořilo ve společné souhře. U nás v Československu už od 60. let socialismus dle ústavy zvítězil, jenže z pouhého rozhodnutí tehdy většinového držitelé moci, tedy strany a vlády. Podmínky nebyly objektivně naplněný.
👉Dnes jsme v mnohém blíže naplnění praktické realizace socialismu, jenže jsme ve stavu rozpolcenosti vyvolané neúprosně působících sil kapitálu v našem dennodenně prožívaném životě. Konkrétní lidí, politiky lze koupit, tak jako vyvolávat rozdělování lidí v rasovém i třídním boji. Nezapomeňme také na iluzi virtuálního bytí pro nás připravenou, často polykající i ten malý zbytek volného času našich potřeb a zájmů. Levice jako nositel progresivní změny se ve vlastních sporech a sobectví jednotlivých aktivních politiků ztrácí v civilizačním i globalizačním procesu.
👉Řešením je začít u sebe, kritikou a nápravou toho, co je slabé, povzbuzením toho, co je zdravé a živé. Kolik volného času, který by lidé po právu již dnes měli mít díky růstu produktivity práce, využilo pro potřebu dosažení optimálního životního prostředí. Socialismus nového věku bude bezpochyby i o zelené. Naše sžití se složitými přírodními ekosystémy je záležitostí přežití nás jako druhů.
❌Přežij, urvi, znič, poraž, vyčerpej, zneužij, panuj jako základní atributy kapitalistické společnosti v jejich zastřené podobě nemá budoucnost. Nečekejme na nové spasitele, politické vůdce, charismatiky.
❤️ Jen my a námi vytvářené prostředí je cestou k osvobození.


Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10