ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK

Představujeme vám členy KSČM Praha 10, kteří letos kandidují do PS PČR


Mgr. Petra PROKŠANOVÁ


Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a během studia se věnovala analýze subkultur mládeže. Již během studia nastoupila do zaměstnání v nadnárodní společnosti, kde měla možnost projít několika pozicemi - marketingová specialistka, webová designérka, specialistka na sociální sítě, tisková mluvčí. Dříve se věnovala i práci s dětmi v mládežnické organizaci Pionýr, závodně hrála házenou a kuželky, dnes je aktivní v Českém svazu bojovníků za svobodu, Společnosti Ludvíka Svobody a Levicových klubech žen.

V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat sociálním tématům, a to především těm, která se týkají dětí. Mezi její koníčky patří četba, historie druhé světové války, cestování po Česku a Slovensku, práce na zahradě a rodina. Petře Prokšanové je 36 let, je vdaná, má dvě dcery, v současné době je na mateřské dovolené a s rodinou žije v Praze.


Ing. Jiří  DOLEJŠ


Poslanec Parlamentu ČR, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.

Povoláním je ekonom-národohospodář, v letech 1984-1991 pracoval jako výzkumný pracovník. Jako poslanec parlamentu působil v rozpočtovém výboru (a podvýboru pro bankovnictví), výboru pro veřejnou správu a dříve i ve výboru imunitním. V letech 2013 až 2021 byl také členem vládní důchodové komise. Má i zkušenosti z územní samosprávy, v letech 1994-2002 pracoval v Zastupitelstvu hl. města Prahy, 2014-2018 v Zastupitelstvu městské části Praha 6. Je členem Česká ekonomické společnosti a Občanské futurologické společnosti.

Z jeho publikační činnosti stojí za zmínku zejména odborné knižní pojednání "Levice mezi minulostí a budoucností", protože tématu budoucnosti levice se úzce věnuje nejen po české, ale i celosvětové linii. A to jako představitel moderního levicového proudu a odpůrce všech nekritických nostalgických přístupů. Na dané téma připravuje k vydání další knihu. Z jeho dosavadních předvolebních hesel zmiňme zejména "Používám rozum, nestřídám názory", které ho vystihuje nejvíc. Kromě ekonomického vývoje ho zajímají i regionální problémy - například dostupné bydlení a městská dopravní infrastruktura.

Mezi jeho další zájmy patří například sci-fi literatura, filmová tvorba a hlavně vodní sporty, které si každoročně užívá nejraději na Slapech. Jiřímu Dolejšovi je 60 let, celý život bydlí v Praze (Bubenči), má dvě dospělé dcery, zatím je bez vnoučat, ale o to víc si užívá chlupatých domácích mazlíčků.


Michal KLUSÁK


Narodil se v Československé socialistické republice. Vystudoval Střední průmyslovou školu potravinářské technologie Pracoval v potravinářství, ve službách, a nyní pracuje ve skladovém hospodářství.

Je předsedou OV KSČM Praha 10. Je členem KV KSČM Praha. Je členem komise mládeže v Praze. Je členem Šachového svazu České republiky.

O co usiluji v krátkodobé perspektivě jednoho volebního období? O zlepšení zdravotní péče pro dlouhodobě nemocné, konec institutu rozdělující péči o nemocné na sociální lůžka, s nulovou podporou ze strany pojišťoven, a zdravotní lůžka, u nichž je sice pobyt plně hrazen, avšak záměrně délkou pobytu zkracován. Zbavit se soukromých vodárenských koncernů a zlikvidovat korupční prostředí. Ušetřit nám občanům desetitisíce, obcím stamiliony. Výstavbu bytů ve vlastnictví města, důsledně likvidovat spekulaci s nedostatkem bydlení nejen v Praze. MHD zdarma pro občany žijící v Praze.


Webová stránka s více informacemiDále sledujte