Komunální volby 2022 na Praze 10

Víme, co trápí Prahu 10 a její občany.


  • Na prvním místě bydlení.

 Na jednu stranu současné vedení MČ Praha 10 zdražuje byty, které má ve správě, na druhou stranu hlemýždím tempem řeší neobydlené byty v majetku města. Místo návrhů na výstavbu nových bytů v dikci developerů je na místě se zaměřit na bytový fond města. Takhle to totiž vypadá, že se především vytváří projekty pro investici developerů, z nichž v lepším případě bude mít město možná 30 % bytových jednotek ve správě. To odmítáme! Majetek města musí sloužit veřejnému blahu, nikoliv jako možnost obohacení několika vyvolených.

  • Na druhém místě nedostatek široce dostupné kvalitní zdravotní péče. 

Jeden příklad za všechny. Rekonstrukce Polikliniky Malešická proběhla za cenu, že lékaři odešli! Nebo doslova utrpením dlouhodobě nemocných, lidi po mozkových a srdečních příhodách, jinak zdravotně znevýhodněných, a jejich bližních, je zoufalý nedostatek sociálních lůžek a kvalitní rehabilitace. Obyčejným lidem se nedostává dostatečné pomoci do života, a to změníme!

  • Na třetím je stále nedostatečné společenské a kulturní vyžití pro obyvatele MČ. 

Ano, pochvalu si zaslouží jak za otevření Čapkovy vily, tak rekonstrukce "Kina Vzlet", či nové centrum pro děti a mládež nedaleko Gymnázia Přípotoční na adrese U Seřadiště 1. Bohužel za poslední volební období nedošlo k realizaci rekonstrukce KD Barikádníků, a to už jí deklarují udělat více jak 30 let! A úplným hororem je projekt "obnovy" KD Eden, který v podstatě znamená likvidaci této důležité architektonické památky, která je dosud nesmazatelně pozitivně zapsána v životních vzpomínkách občanů Prahy před rokem 89

Jsme hlasem protestu proti současné garnituře mocných nejen na Praze 10!        Pomozte nám v tom a přijďte ve volbách dát hlas KSČM!


Naši kandidáti

1. Michal Drobílek

"Na Praze 10, žiji již několik desetiletí. Za tu dobu se mnohé pro obyvatele zlepšilo, dopravní infrastruktura, výstavba sportovišť, rekultivace veřejných prostranství, úroveň služeb, opravy, nebo rozšíření předškolních a školních objektů, výstavba nákupních center aj. Stále více se ale vyostřuje otázka dostupnosti a kvality řešení problémů, především nízko-příjmových obyvatel Prahy 10 a nejen jich. Stoupající nájmy bytových a nebytových prostor, ceny energií dostávají lidi do chudoby a zápasu o přežití. V práci ZMČ a činnosti úřadu zaznamenáváme zvyšující se neprofesionalitu, jejímž důsledkem je řada kauz a pochybení ve výkonu funkcí. Od pozdní výplaty různých finančních podpor, na něž mají občané ze zákona nárok až po stále nevyřešených problémech okolo KD Barikádníků, KD Eden, Trojmezí aj. I po 25 letech stále slyšíme sliby, ale jak se říká, slibem nezarmoutíš. Vzájemné šarvátky zastupitelů a oprávněný rozhořčený postoj občanů vyvrcholily na jednání zastupitelstva odvoláním starostky Renaty Chmelové i místostarosty Davida Kašpara se zdůvodněním na jejich napojení na obviněného exnáměstka Petra Hlubočka. Nesoudím, ponechme vše na auditu a policejním vyšetřování. Je před volbami a do boje o postavení, vliv a peníze se vše hodí.

Za vaše hlasy pro kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy, předem děkuji."

2. Miroslav Kelnar, 68 let, ekonom

3. Petr Zeman, 53 let, invalidní důchodce

4. Daniela Jelínková, 74 let, ekonomka

5. Vladimír Feryna, 71 let, důchodce

6. Blanka Janderová,  75 let, důchodkyně

7. Věra Císařová, 81 let, důchodkyně

8. Jan Jakeš, 86 let, důchodceZ našich priorit...

KSČM Praha 10 odmítá projekty pro investici developerů, ze kterých nemá město zásadní prospěch pro své občany!

O co usilujeme v krátkodobém období:

👉 výstavbu bytů ve vlastnictví města, důsledně likvidovat spekulaci s nedostatkem bydlení nejen v Praze

👉 obnovit bytový fond města

Naprosto nežádoucí je bytová nouze občanů, kdy poptávka po obecních bytech výrazně převyšuje nabídku. Radnice má příležitost k řešení ulehčující situaci našim občanům v městské části Prahy 10.

Ještě na konci volebního období r.2018 bylo celkového počtu obecních bytů volných 200 neopravených bytů. Ty byly neopravené pro vypočtené vyšší finančních náklady a čekalo se na dokončení výběrových řízení zhotovitele. Máme zprávy o tom, že u počtu neopravených bytů došlo ještě k podstatnému zvýšení. Jak ukazuje současné hospodaření radnice je důvodem zvýšení počtu neobsazených bytů nedostatek finančních prostředků na opravy uvolněných bytů. V zákoně je zakotveno, že byt přidělovaný obcí musí být v uživatelném stavu, což uvolněné byty často nebývají.

Také změna pravidel pro přidělování obecních bytů byla novým vedením radnice změněna. Poskytování bytů mělo být oproti dřívějším ( veřejné losování) zásadám vylepšeno různým bodováním potřebnosti. Vše je svěřeno do posouzení najmenované bytové komise složené ze zastupitelů. Jenže o jakém zlepšení můžeme hovořit, když se počet uvolněných neopravených bytů zvýšil. A především. Chybí finance na opravy...

Aby nedocházelo k navyšování volných obecních bytů je nutné udělat změnu hodnocení potřebnosti samotných žadatelů. Dále pak do rozpočtu se musí dostat finanční částka umožňující byty opravit.

Z dlouhodobého hlediska změna bytové politiky státu k masivní výstavbě družstevních a státních bytů!

Když to šlo 33 let zpátky, co by to nešlo dnes, kdy máme o dost pokročilejší technologie díky novým objevům.


Zachování Kulturního domu Eden

Příběh kdysi hlavního kulturního střediska desátého pražského obvodu je tak v dost podobném gardu, jako smutný příběh mnohých úspěšných projektů socialistické výstavby zlikvidovaných restaurací kapitalismu u nás. Bohužel Ti, co parazitovali na výsledku práce generací před rokem 89, se po vytěžení všeho, co se dalo rozkrást, zprivatizovat za minimum hodnoty, přeprodat pod cenou nadnárodnímu kapitálu, přesunuli k parazitování na veřejných zakázkách měst a státu. Je veřejným tajemstvím, že na základě spojení gangsterských skupin kapitálu s politickou mocí ve státě se uměle vytvářejí dotace, pobídky, granty na jejímž základě se daří získávat peníze z veřejných rozpočtů. Nové firmy, bílí koně. Žádná novinka. Takto to funguje na celostátní úrovni, tak i v komunální. Třeba v menším. Jistě je, že všemi těmi akcemi se skupinka dravců obohacuje na úkor ostatních, normálně pracujících lidí. Tím netvrdím, že to musí být případ kolem zchátralého KD Eden, v podstatě unikátního projektu z někdejší socialistické výstavby v ČSSR, o který mi jde.

Kulturní dům Eden, v přirozeném spojení s výstavbou sousedního sídliště, byl postaven v letech 1980-1986. Vznikl podle návrhu architektů Hany a Dalibora Peškových a plnil úlohu hlavního kulturního střediska desátého pražského obvodu. Původní ambiciózní návrh byl sice redukován, stejně jako záměr vytvoření reprezentativního veřejného prostranství v jeho předpolí, přesto obsahoval víceúčelový sál s kapacitou až 600 míst, kinosál a restauraci. Objekt byl velice hodnotný po estetické stránce, tak jako byl důležitým společenským centrem. Z realizovaného umění se dodnes dochovala velkoplošná mozaika Martina Sladkého na čelní fasádě nebo zavěšené skleněné lustry v hlavním sále od Martina Roubíčka. Zajímavostí je velký skleněný lustr ve foye, který navrhl tehdy mladý a nepříliš známý umělec Bořek Šípek. V době své slávy byl KD Eden hojně využíván.

V devadesátých letech se však začaly stále více projevovat důsledky vysokých nákladů na provoz a údržbu, tak jako nedostatek manažerské invence vládnoucích koaliční sil na radnici Prahy 10, provoz objektu začal upadat a v červenci 2005 byl objekt pro prudce se zhoršující stav zcela uzavřen.

Dodnes je otázkou, zda-li za vším nestál spekulativní zájem levně získat objekt do soukromého vlastnictví. Od té doby si vládnoucí koalice na radnici jako horký brambor přehazovali celý problém do dalšího volebního období, a objekt stále více chátral. Naši lidé z OV KSČM Praha 10 v opozici na to průběžně poukazovali, tak jako hledali dobré řešení ve veřejném zájmu. Naše nápady byli zavrhovány z nejrůznějších důvodů, tak jako se zub času stále neúprosně projevoval. Současná vládnoucí koalice Vlasty se pokusila najít jakési řešení, jenže to má "háček". K tomu se dostaneme. Určitě správným krokem bylo vypsat urbanisticko-architektonickou soutěž, avšak s nastavenými parametry zachování architektonického charakteru budovy jako celku. Hodnotící porota vybrala vítěze, Rada MČ Praha 10 její rozhodnutí posvětila. Tzv. Nový Eden, současný Kulturní dům Eden a jeho okolí, se má proměnit dle jejich slov v žádanou městskou adresu, kde občané najdou moderní budovu s byty i multifukčním sálem a výrazně oživený veřejný prostor. Za vzletnými slovy se však schovává holý fakt, že v případě realizace vítězného návrhu dojde k zásadnímu rozbití architektonického charakteru budovy, tak jako vytvoření podmínek pro budoucí prodej jednotlivých část nemovitosti. Proč? Nový projekt počítá s výstavbou bytů vedle prostorů pro veřejnost. Současná vládní koalice dokázala z původní jedné miliardy rezerv, které radnice měla k dispozici, se zadlužit, a prostě nemá peníze realizovat nákladný projekt. Prodejem by řešila z největší pravděpodobností financování projektů. Městská část Prahy 10 ve složité ekonomické situaci nemá na to stát se výhradním investorem. Žádný soukromý investor do toho nepůjde bez jasných garancí slušné investice s následným ziskem. Přitom již nyní v oblasti žije tisíce lidí kvůli výstavbě developerských projektů bez dalšího nutného společenského zázemí při redukci volného prostoru v každodenním náporu na školy a školky, které jsou přetížené, nehledě na nedostatek zdravotních kapacit, atd.

Je tento projekt ve shodě se skutečnými zájmy současných rezidentů Prahy 10?

A kdo vůbec při všeobecné drahotě bude mít na nový byt v lukrativní lokalitě?

Součástí projektu jsou úvahy o zúžení již přetížené přiléhající silniční komunikace. Myslím si, že pokud tam chce postavit byty Praha 10, něco a nebo někdo hraje falešnou hru s rozpočtem obce. Obecních bytů má Praha 10 tolik, že je nestíhá ani opravovat a zbavuje se i existujících lukrativních nemovitosti typu Baťův dům na Moskevské. Piráti/STAN, kteří je součástí vládnoucí koalice na Praze 10, se sice ve svém předvolebních plátků chválili za rekonstrukce bytů v této městské části, avšak ruku na srdce, těch pár desítek bytů, co stihli opravit, je dost málo. Co chybí jsou razantní komplexní požadavky o občanské vybavenosti nových bytových projektů na území městské části směrem k developerům. Nejde jen stavět byty bez občanské vybavenosti, zdá se, že to vesměs všechny developery a jejich sympatizanty mezi nositeli politické moci příliš nezajímá. Prodražilo by to náklady projektu, a zisk na prvním místě. Lepší je pro ně tyto náklady přenést na místní samosprávu. Ani současný projekt nového KD Edenu podle mého názoru toto neřeší. Městská část by měla vyžadovat, aby každá nová stavba přinášela benefity současným občanům Prahy 10 a ne maskovat výstavbou jakoby společenského centra především bytový charakter projektu. Projektu, který v podstatě znamená likvidaci unikátního architektonického skvostu. Jedině projekt obnovy skutečného společenského centra v KD Eden má tu společenskou hodnotu, jakou si občané (nejen) Prahy 10 zaslouží.

Nelze tolerovat nedostatek široce dostupné kvalitní zdravotní péče. 

 Jeden příklad za všechny. Rekonstrukce Polikliniky Malešická proběhla za cenu, že lékaři odešli! Nebo doslova utrpením dlouhodobě nemocných, lidi po mozkových a srdečních příhodách, jinak zdravotně znevýhodněných, a jejich bližních, je zoufalý nedostatek sociálních lůžek a kvalitní rehabilitace. Obyčejným lidem se nedostává dostatečné pomoci do života, a to změníme!


Prodej vody ve veřejném vlastnictví!

Vodu má pod svou správou stát, avšak to zásadní kolem vody ovládá nadnárodní koncern. Peníze, které nám chybí na investice, na záchranu a obnovu zničených zdrojů vody, včetně vybudování vodu šetřících výrobních způsobů, naše společnost nezbytně potřebuje. Proto chceme prosadit, že se zbavíme vodárenských koncernů a zlikvidujeme korupční prostředí. Nejen občané Prahy 10 si zaslouží, aby peníze, které nám chybí na investice, na záchranu a obnovu zničených zdrojů vody, včetně vybudování vodu šetřících výrobních způsobů, měla obec k dispozici. Dost kapitalistickému tunelu odvádějící nejen vodu... 

Odmítáme, že nejde řešit dostupné bydlení pro mladé lidi, rodiny s dětmi, tak jako důchodce, mimo poptávku na realitním trhu, případně nabídkou předražených nejrůznějších ubytoven. 

Právo na bydlení je základním lidským právem (viz nález pléna Ústavního soudu, publikovaný pod č. 231/2000 Sb.). Rodina a zejména nezletilé děti jsou pod zvláštní ochranou státu, jak to vyplývá z čl. 32 Listiny základních práv a svobod, z § 31 a násl. zákona o rodině č.94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Vyvlastnění předmětných domů by samozřejmě proběhlo v souladu s právním řádem České republiky, včetně Listiny základních práv a svobod. Právě ta na ústavní úrovni stanovuje (v čl. 11 odst. 4), že vyvlastnění je možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Prováděcím zákonem zde bývá (a byl by i v našem případě) zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Je ve veřejném zájmu chtít někomu za finanční odškodnění odejmout zchátralou budovu, o níž se očividně nestará, byť má mnohdy nemalou historickou hodnotu. Navíc dotčený má právo domáhat se u nestranného soudu přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění, stejně jako o výši náhrady.