Bahrajnská deklarace

26.04.2023

Po porovnání dostupných zdrojů uveřejňujeme překlad tohoto zásadního výstupního  dokumentu z jednání Výboru  předsedů Valného shromáždění OSN (UNCPGA).

Níže odkaz vztahující se k jednání: 

 https://www.bna.bh/en/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDrjmgEX1DqlDRnkpiWST9yQ%3D

Výbor předsedů Valného shromáždění OSN (UNCPGA) se sešel 6. a 7.března 2023 v hlavním městě Bahrajnu, v Manamě pod vedením Dr Seung-soo Hana, předsedy 56.zasedání VS OSN.

UNCPGA uvítal vizi představenou J.E. Csabou Korosim, předsedou současného 77.zasedání VS OSN, která se soustředila na práci prizmatem krizového řízení a reformních akcí. Členové UNCPGA zdůraznili, že mír nemůže existovat bez rozvoje, ani rozvoj bez míru a rovněž, že ani mír, ani rozvoj nemohou existovat bez respektu k lidským právům.

Výbor vyzval k okamžitému příměří ve válce na Ukrajině a k urgentnímu politickému řešení konfliktu prostřednictvím diplomacie, postavenému na Chartě OSN a na třech nedávných rezolucí VS OSN k tomuto problému. Výbor dále zdůraznil, že tento konflikt nemůže mít žádné vojenské řešení.

Výbor rovněž potvrdil svou silnou podporu pro úsilí předsedy VS OSN C.Korosiho a také Generálního tajemníka OSN A. Guterrese zabránit další eskalaci tohoto vážného konfliktu.

Výbor vyjádřil své značné znepokojení nad rostoucím humanitárním, ekonomickém, rozvojovém, sociálním, environmentálním a finančním dopadem války na Ukrajině a to nejen pro Ukrajinu a sousední země, ale i globálně, zvláště na rozvojové země.

Výbor vyzval k větší pozornosti, kterou je nyní nutné věnovat post-konfliktní agendě budování míru v regionu, včetně rekonstrukce Ukrajiny a rozpracování stabilní mezinárodní bezpečnostní struktury.

Výbor rovněž uvítal úsilí Generálního tajemníka OSN podpořit digitalizaci Spojených národů. Výbor upozornil, že nárůst kybernetických hrozeb představuje významné riziko pro jednotlivce, podniky a vlády. Výbor podtrhl potřebu společné práce na vývoji účinných opatření jak zabránit kybernetickým útokům i potřebě na ně efektivně reagovat a vybudovat bezpečnější a odolnější digitální svět, který podporuje technologický rozvoj a současně minimalizuje jeho rizika a výzvy.

Výbor předsedů VS OSN vyjádřil svůj upřímný vděk Jeho Veličenstvu králi Hamadu bin Isa Al Khalifovi z Bahrajnu za jeho velkorysou pohostinnost a rovněž uvítal jeho návrh založit Nadaci na podporu práce UNCPGA po celém světě. Výbor dále vyjádřil své hluboké uznání J.E.Šejkce Haye Rashed Al Khalifa, předsedkyni 61.zasedání VS OSN, za uspořádání jednání Výboru v Manamě.

V Manamě, Království Bahrajnu.

7.března 2023.

V Bahrajnu se jednání zúčastnili tito členové UNCPGA:

Seung-soo Han, 56.zasedání VS OSN a předseda UNCPGA

Jan Kavan, 57.zasedání VS OSN a místopředseda UNCPGA

Šejka Haya bin Rashid Al-Khalifa, 61.zasedání VS OSN

Srgjan Kerim, 62.zasedání VS OSN

Joseph Paul Marie Deiss, 65.zasedání VS OSN

Vuk Jeremic, 67.zasedání VS OSN

Mogens Lykketoft, 70.zasedání VS OSN

Miroslav Lajčák, 72.zasedání VS OSN

a

Dr Jehangir Khan, ředitel Centra Anti-Terorismu v OSN.

Online se jednání zúčastnili:

Jan Elliasson, 60.zasedání VS OSN

Peter Thompson, 71.zasedání VS OSN