Kdo je Arťom Korjagin - slovo předsedy OV KSČM Praha 10

14.05.2019

Arťom přišel v době, kdy moje příprava na životní šanci stát se předsedou Obvodního výboru vrcholila. Náš tehdejší předseda mě s ním seznámil při jedné z úvodních schůzek. Podal mi ruku, cítil jsem pevný stisk, klidný, možná trochu rozpačitý úsměv mi věnoval. Začal jsem poslouchat o čem mluví, hodnotil vystupování... Mluvil klidně , vyrovnaně, řečí člověka, jež prožil řadu zkušenosti. Cítil jsem, že není egoista, nepřišel se hnát za funkcemi. Jeden z nás lidí, co se živí prací. Zpozorněl jsem ve chvíli, kdy mluvil o zkušenosti z vězení. Že by další, který to v jednu chvíli nezvládl díky systému zla kolem nás? Oddechl jsem si, když jsem slyšel, jak mluví o jedné hodně nepovedené vlastní chybě na demonstraci proti kapitalismu v Německu. Mluvil o poučení, mluvil i o příležitosti ke zlepšení, které touto chybou získal. 

Překvapil mě, že jako relativně mladý člověk má velice slušný přehled o dílech klasiků komunistického hnutí za osvobození člověka od útisku člověka člověkem. Měl jsem s čím porovnávat. Ještě stále žil skvělý marxista a můj učitel i přítel Pepa Heller... Arťom znal mnoho, protože i čas, kdy jezdil do práce, věnoval četbě a porovnání s naší současností. 

Přijali jsem ho k nám. Na čas se ztratil, jak nám avizoval již dopředu, pomoci s rozjezdem projektu, který byl velkou pomocí pro druhé. Pro ty, co byli už na dně, systém je ostrakizoval, pro lidi, co potřebovali stabilní práci a mzdu. 

Poté jsme právě díky jeho velké pomoci rozjeli naše Facebookové stránky OV KSČM Praha pro všechny. Učili se grafiku, sbírali zkušenosti, pracovali pro naději lepší budoucnosti lidí kolem nás, naší Strany. Velkou pomocí byl při volbách, i při vstřebávání neúspěchu po vynaloženém úsíli. Rostl, sílil, stával se známějším i na pražské krajské úrovni. Když měl moderovat náš 1. máj, cítil jsem velké napětí, držel mu pěsti. Vždyť byl prakticky bez zkušeností z takové akce. A on jí k nejen mé radosti zvládl s jeho typickým úsměvem. Tak jako další zkoušky, jako třeba vystoupení během volby ÚV naší kandidátky do voleb do Evropského parlamentu. Instituce, kterou je potřeba oživit, udělat z ní nástroj boje nás neprivilegovaných s nejrůznějšími lobbisty nadnárodních korporací v EU, tak jako zkostnatělé, námi lidem nevolené, Evropské komise. 

Už 20 let se živím nejen rukami, poznal jsem mnoho skvělých lidí i sobců a vím, že Arťom Korjagin je jeden z nás pracujících. Prostě muž z lidu. Bojovník za zájmy nás pracujících, neprivilegovaných, utlačovaných nejen současným systém. Člověk, který bude hájit zájmy naší země v evropském labyrintu. 

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10