Léčba by neměla být drastičtější než Covid-19 sám!

26.10.2020

Ve 21 průmyslových zemí včetně České republiky došlo od poloviny února do května 2020 k navýšení úmrtí o 206 000 lidí (95% věrohodný interval, 178 100-231 000), než kdyby nedošlo k pandemii! Počet nadměrných úmrtí, nadměrných úmrtí na 100 000 lidí a relativní nárůst úmrtí byl u mužů a žen ve většině zemí podobný.

Toto číslo je podobné počtu úmrtí na rakovinu plic v těchto zemích za celý rok a více než dvojnásobný počet úmrtí na cukrovku nebo rakovinu prsu za celý rok.

Kde jsem na výše uvedené tvrzení přišel?

Tento údaj byl nedávno publikován jaké součást studie Nature Medicine včetně řady mnoha dalších dat. Ukazuje se, že omezování jiné zdravotní péče na úkor upřednostňování řady opatření k potlačení pandemie COVID-19, včetně šíření strachu nejrůznějšími medii, si vybírá svojí neúprosnou daň. A to jde o data z první vlny! Ta druhá nás bude stát mnohem více životů následkem úmrtí díky nepřímým účinkům pandemie.

Na vývěsní tabuli jedné putyky svítí bílý nápis, cituji: "vládnou nám nemehla, proto je zavřeno" .

Výkřik do tmy kohosi z lidu. Výkřik touhy po tom, že to ONI, kteří nám vládnou, mají situaci vyřešit. Jenže ONI, a tím nikoho odpovědného neomlouvám, vládnou ve špatně nastaveném systému řízení společnosti, protože to MY jsme jim to dovolili.

Kapitalismus s demokratickou maskou liberalismu nedokáže skutečně řešit velké společenské výzvy.

Profesionální politici napříč stranami vládnoucími po listopadu 89 mají příliš mnoho moci, příliš málo odpovědnosti a příliš široké možnosti, jak být korumpování kapitálem ve všech jeho formách.

Na druhou vlnu se dalo připravit v celé šíři možností útočící pandemie.

Jeden příklad za všechny. Máme navýšený počet plicních ventilátorů, avšak nemáme dostatek personálu pro jejich obsluhu. Za pět minut dvanáct tak připravujeme zdravotní personál z jiných úseků péče a zaučujeme je pro práci s plicním ventilátorem.

Díky tomu se tak zvyšuje četnost zamítnuté nebo opožděné prevence nemocí a lékařských postupů pro akutní a chronické stavy. To je jeden z nepřímých účinků.

Další z nepřímých účinků zvyšující počet nadměrných úmrtí jsou ve studii Nature Medicine uvedené tyto:

- ztráta pracovních míst a příjmů. Asi nejcitelněji tím trpí lidé pracující ve službách, avšak nejen v nich. Dominový efekt se přenáší dále, náš stát jedině za cenu obrovského zadlužení je schopen se uchránit od nejhorších sociálních bouří.

- narušení sociálních sítí a s tím související nárůst sebepoškozování a kriminality, zejména domácího násilí.

- změny v množství a kvalitě potravin a užívání tabáku, alkoholu a jiných drog; a změny dalších infekčních nemocí, dopravní nehody, jiná zranění a znečištění ovzduší v důsledku změn sociálních kontaktů, mobility a dopravy.


Již vícekrát v minulosti jsme na našich stránkách https://www.kscmpraha10.cz/ upozorňovali na velmi špatný stav našeho zdravotnictví. Podhodnocené financovaní v ruku v ruce s omezováním kapacit poskytované péče díky chybějícímu zdravotnímu personálu bylo a je obrovským problémem, se kterým se všechny polistopadové vlády nedokázaly opravdu účinně poměřit.

Bohužel tomu pomáhá "zaujetí" některých politiků ( především pravicových) ve zdravotnictví soukromém, jako formě lépe nahrazující současné zdravotnictví veřejné.

Jistě, pokud patříme k lidem s vyšším příjmem, pak nám tato forma opravdu může vyhovovat.

Myslím si, že pravicové bajky o nutnosti soukromého zdravotnictví jsou především šířeny se zištných důvodů.

Soukromé nemocnice slouží a budou sloužit jako továrna na zhodnocení kapitálu. Zdraví je obrovský byznys, a jistě nebudu sám, koho napadne myšlenka, že ledasjaký politik toto propagující má z toho profit především do vlastní kapsy. Je výhodné sloužit bohatým, než-li pomáhat občanům ve správě věcí veřejných. Chceš zdraví, zaplať, to je kapitalismus současnosti. A to se nezmění, pokud tento systém definitivně nezlikvidujeme a nenahradíme ho socialismem vyšší úrovně (než byl v minulosti, včetně posílení jeho silných a potlačení jeho slabých stránek).

Paradoxem je, že ten v minulosti si dokázal lépe poradit, co se týče veřejného zdraví, než současný kapitalismus kolonie nadnárodních společností jménem Česká republika.

Malá praktická rada na závěr. Cituji:

Vědecká skupina složená z molekulárních a lékařských virologů z univerzity v Bochumi zjistila, že některé, na trhu běžně dostupné, ústní vody dokáží deaktivovat koronavirus. Jejich zjištění publikoval odborný magazín Journal of Infectious Diseases, takže opravdu nejde o nějaký výstřel do tmy.

Vědci netvrdí, že pozitivního člověka dokáží ústní vodou plně vyléčit. Jak se ale ukazuje, její použití by případnou léčbu mohlo usnadnit z hlediska šíření infekce a navíc výrazně oslabit potenciál viru pro jeho další šíření. Použití ústní vody totiž citelně snižuje virovou nálož v oblasti úst a hltanu Covid-19 pozitivních pacientů. Právě virová nálož je jedním ze zásadních faktorů pro to, jak těžký bude mít nemoc průběh a jak moc je daný člověk infekční.

Z uvedeného tak vyplývá, že dochází ke snížení dávky COVID-19, to zbylé může sloužit pro tělo k imunizaci! Nejde jen o tuto studii, jiná proběhla na prestižní PENN STATE UNIVERZITY, se shodným výstupem.

Jde tedy o podpůrné obranné opatření při jehož uplatnění je nutno nepřehánět, neboť nadměrné používání ústní vody podle některých studii zvyšuje riziko vzniku rakoviny ústní dutiny...


Závěrem nám všem přeji, ať hlavně ve zdraví a s klidem na srdci zvládneme těžkosti naší doby, tady a teď.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10