Proč a jak dál s nákazou koranaviru v Evropě?

27.03.2020

Efektivní spolupráce čínské mafie pro dodávání novodobých otroků z Číny krytá střechou italské mafie se stala dalším příkladem, jak ve skutečnosti kapitalismus současnosti zvládá složité sociální problémy. Továrny šedé ekonomiky na severu Itálie se stali semeništěm nemoci, o nichž již směle můžeme říci, že se stala ukázkou slabosti současného systému.

Prvotně snaha o úspory na daních a mzdových nákladech v symbióze s korupcí ve státních složkách v kapitalistické Itálii se stala hnacím motorem pro nákazu. Ostatně kapitalistický výrobní způsob je o co nejvyšší míře zisku, v ruku v ruce se snahou o "levný" výrobek drtící konkurenci.

Druhotně pak nezodpovědnost mnohých, co na to "mají", z nichž někteří své spoluobčany nazývají jako "socky", protože si nemohou dovolit lyžovat a bavit se na severu Itálie. V době, kdy už začali se objevovat první případy. Je ke zvážení, zda-li neregulované cestování nepřináší více škody, než užitku.

Rozhodně se k uzavření hranic mělo přistoupit daleko dříve.

Ukázalo se v celé nahotě, že třicet let "svobody" je těmi, kdo vládli, iluzí...

Prý u nás byl poražen neschopně zaostalý a tyranský komunismus. Ve výsledku náš stát si půjčil od polorozpadlé bankrotující Ukrajiny starý ( avšak stále funkční ) sovětský letoun, abychom z komunistické Číny dopravili roušky a další potřebný zdravotní materiál k nám, kde se roky postupně personálně hroutí zdravotnictví.

Tak bídně si stojíme s našimi státními rezervami a se stavem personálním, bohužel nejen ve zdravotnictví.

K rouškám a dalšímu zdravotnickému materiálu.

Nyní se objevují zprávy, že zde Číňané tento materiál nakupovali. Proč tedy nenakupoval náš stát již dříve? A co je pravdy, že jedna renomovaná česká společnost vyrábějící roušky, byla odstavena, s tím, že jsou nevyhovující? Nechci spekulovat, avšak jasně z toho vyplývá, že po úspěšném zvládnutí situace nás čeká řada úkolů, jak to rázně změnit k lepšímu.

Jsem přesvědčen, že se zde podepsalo působení pravicových exotů všeho druhu, schovávající své mrzké hamonářské zájmy pod rouškou svobodného trhu.

A dost lidí jim to rádo bohužel uvěřilo.

Manipulátoři s veřejným míněním dobře vědí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou!

Příklad.

Do dětí dnes je tlačeno propagandou ve školách, že za komunismu nebyl ani dostatek toaletního papíru. Tomu říkám efektivní propagandistické využití dvouměsíčního výpadku v roce 1987, kdy vyhořel velkosklad papíru!

Přitom ti, co nutí děti papouškovat tyto bláboly, včetně oblíbených banánů, dnes nemají proti pandemii účinné prostředky bez pomoci ze stále rozvojových zemí jako je Čína a Vietnam. Veliké díky předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi, že výrazně pomohl při vyjednávání k pomoci. 

Stav věcí, kdy si roušky lidé museli šít sami, dezinfekci vyrábět, a kdyby byl jednoduchý výrobní postup, tak si asi i "vaří" paralen, je tristní!

Ze soběstačné země jsme zem silně závislá na ostatních díky chtivosti vlastnit bez ohledu na veřejný zájem !

Textilním firmám, " úspěšná privatizace" ve firmy v moci nadnárodních korporací nemůžeme poručit, aby změnily výrobu, pro šití roušek.

V této souvislosti stojí za připomenutí, že Sověti během vpádu nacistických barbarů prakticky během několika dní byli schopní z výroby traktorů udělat výrobu tanků.

Byť jejich hospodářský systém měl řadu nedostatků, ve výsledku byl efektivnější, než daleko vyspělejší kapitalistické hospodářství nacistického Německa. O to více dnes je pro zvládnutí náročných zkoušek budoucnosti potřeba globální koordinace a spolupráce na základě nového společenského uspořádání.

Bylo nám vnuceno heslo "America first" , jako zlatavé pozlátko moci kapitálu a jeho globálních skupin.

To v současnosti dostalo lidově řečeno "na prdel", neboť se stále více ukazuje, že sobectví kapitalistického systému nedokáže zvládnout opravdu velké výzvy. Pandemie je součástí historie i přítomnosti, jakožto budoucnosti. Bylo jen otázkou času, kdy se objeví. Nyní je tady a teď.
Jako součást ohromného divadla, jehož pravým účelem je maskování vyřešení nezvládnutí nejrůznějších problémů v kapitalistickém hospodářství na úkor těch, kdo skutečně vytváří hodnoty ve společnosti. Byť je jasné, že nelze ignorovat mnohá úmrtí. Ostatně v nejvíce postižené Itálii vznikla studie mapující příčiny vyšší úmrtnosti.

99 % obětí nákazy mělo před nakažením jiné zdravotní obtíže, umírali hlavně senioři.

A pozor!

75% z nich mělo vysoký krevní tlak. Toto onemocnění je obecně v dlouhodobém růstu. Příčinou je neustálý stres, a špatný životní styl v současné kapitalistické společnosti!

Řešení? Pochybuji, že současný šéf mezinárodní zdravotnické organizace WTO Tendros by byl fanouškem socialismu, přesto říká.

Cituji: " Tato epidemie může být potlačena, ale jenom společně, koordinovaným a komplexním přístupem, který zahrnuje celou státní mašinerii"

Dodávám.

Tento přístup musí přesahovat mechanismus lokálních vlád, a především je třeba potlačit antagonismus třídního rozdělení ve společnosti. Jednoznačně je třeba posilovat veřejné vlastnictví ve všech jeho účinných formách ( státní, družstevní, samosprávné)

Jedině široký komunistický přístup je řešením.

A prosím, v souvislosti k neustále nás bombardujícím zprávám k počtu nakažených koronavirem, si nenechme vnutit strach do našich životů, společně zvládneme i daleko horší životní zkoušky.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10