Vlastenectví a třídní porozumění mezi národy

03.05.2019

Je opravdu tak prosté říci že pojem vlastenectví znamená milovat svojí zem a národ? Pokusme se odhalit, kde vlastenectví přechází do nebezpečné polohy ohrožující ostatní národy kolem nás a především svojí vlastní podstatu. 

Vlastenectví nemůže existovat bez komplexně strukturované pospolitosti lidí. Lidé jsou součástí společenského bytí. Jejich emoce pak vychází z bytí. Původ takové silné emoce, jakou je vlastenectví, má hluboké kořeny v prožívání našeho bytí v pospolitosti řečí, na území spojeném společným hospodářským životem s určujícím prvkem vzájemné kultury. Aby území bylo spojeno společným hospodářským životem je třeba mít výrobní prostředky na úrovni toto zajišťující. 

Všimněme si, že až s příchodem kapitalismu se objevilo slovo národ v jeho dnes chápaném pojetí. Státy jako útlak třídní moci těch, kdo vlastní výrobní nástroje, jsou tu daleko déle. Tak jako třídy nezmizely a jen tak nezmizí bez schopnosti společnosti zrušit vykořisťování, tak ani stát nezmizí. Uvědomění si identity národa je přirozeným procesem vývoje společnosti a nelze ho označit za cosi nezdravého, nepatřičného, špatného. Vše však podmiňuje to, jakým způsobem je společnost třídně rozvrstvena a jakým způsobem vládnoucí třída ovládá třídy pod ní položené. Pokud ve třídně strukturované společnosti začne převládat nespokojenost hrozící otevřeným konfliktem mezi ovládanou většinou a vládnoucí menšinou, hledají ti, kdo panují, únikovou cestu. 

Naše země je součástí EU. Tato EU je bezpochyby velkorysá idea uchopená díky moci nadnárodního kapitálu do jeho rukou. Pro tuto moc jsou hrozbou přirozeně se rozvíjející podmínky k přechodu na širokou lidovou samosprávu s rozvojem participace zaměstnanců, družstevnictvím a ekonomickou samosprávou jako takovou. Bylo tedy nutné vytvořit hrozbu, která odvede pozornost lidí od této aktivity. A tím je takzvaná uprchlická krize, ekonomická migrace. Do zemí EU byli přivedeni lidé z často středověkých podmínek, kde islám je překroucen v nástroj vládnoucí muslimské buržoazie. Jejich víra je zneužívána, okleštěna a především záměrně hnána do extrému. Tak jako naše reakce na ně. K té dochází právě umnou manipulací s fakty a zakrýváním podstaty problému. Díky využívání aktivit kriminálních živlů ve společenství nově příchozích se tak odvádí pozornost od příčiny vzniku problému. Kapitál pomáhá vytváření dojmu jediného viníka - přicházejícího migranta. Pravým viníkem je ale drancování a rozbíjení struktury států Afriky, viníkem jsou neskutečně ubohé a zaostalé podmínky v životě lidí tam. Viníkem jsou nadnárodní korporace využivající toho všeho k růstu vlastního kapitálu. 

Milovat svojí vlast znamená mít ochotu jí bránit. Bránit proti útlaku nadnárodního drancujícího kapitálu. A dokázat pomoci i ostatním národům v tomto boji. Znamená to také změnit EU. Změnit jí zevnitř, zvenku nás totiž k tomu už vůbec nepustí.


Michal Klusák, předseda OV KSČM Praha 10