Aktuální články

 

V marasmu dnešního uhnívajícího kapitalismu, který je o nejen krizi v rámci ekonomického cyklu, jako i o krizi společenského vědomí, a hlavně především o krizi celého systému vůbec, nelze přehlédnout, jak se nám komunistům dosud nedařilo optimálně reagovat v rámci celého levicového hnutí na nové podmínky.

Občas se setkám s otázkou, proč jsem se vlastně stal komunistou. Není to špatně myšleno, ostatní jen zkrátka zajímá, co v dnešní době láká mladého člověka, aby vstoupil do strany, která má pověst starců a přihlásil se k ideologii, která je nám dnes líčena jako už dávno překonaná. Inu, pojďme se na to podívat.

Dnešní mladí se dožijí komunistické společnosti. Jsem si jist, že takto by dnes reagoval Lenin na otázku reportéra k reálnosti komunismu jako nového světového řádu. Proč? V současnosti jsou materiálně technické podmínky ve společnosti daleko příznivější a přímo vybízí k novému uspořádaní společnosti. Tak, jako by mohl poznamenat, kolik bahna...

Zatímco přední sdělovací prostředky v USA, konzervativní i liberální, jsou všechna na hraně očekávání ruské "invaze" na Ukrajinu, ignorují skutečnost, že USA už "napadly" nejen Ukrajinu, ale i řadu dalších zemí v regionu.

Ve dnech 8. a 9. října loňského roku proběhly v ČR volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR. V těchto volbách zvítězila koalice SPOLU a PirStan. Ty koalice vznikly před volbami zcela záměrně, protože bylo jasné, že některé strany se do Sněmovny nedostanou. A navíc bylo třeba vytvořit systém antiBabiš. Každá jednotlivá strana má samozřejmě svůj...

Celý pokrokový svět žije v prvních týdnech nového roku výročím zavraždění významné ženské postavy dělnického hnutí Rosy Luxemburgové. My tady v České republice jsme už přes 30 let nuceni zapomínat, že naše vlast sama zrodila stovky a tisíce obdivuhodných hrdinek všedních dní, ale i novinářek, spisovatelek, bojovnic proti fašismu i za sociální...

Věty, které se objevují téměř každodenně ve sdělovacích prostředcích: "Rusko obkličuje státy NATO." "Rusko posiluje svou přítomnost na ukrajinských hranicích." "Rusko připravuje na začátku příštího roku další agresi." Doprovázeny jsou silnými vyjádřeními USA, NATO a EU, že Rusko za svou politiku tvrdě zaplatí. Situace se nezměnila ani po jednání...

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání 16. 12. 2021 řešilo také katastrofální situaci kolem projektu "Nová Palmovka", jehož výsledkem měl být vznik víceúčelové budovy, ve které kromě nového sídla radnice městské části Praha 8 měly být také prostory pro komerční a sportovní využití.

Ve dnech 8 a 9 října 20021 proběhly volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen PS PČR). Volby dopadly tak, jak dopadly. To je otázka politická. Cílem mého zamyšlení není analýza příčin a důsledků voleb z politického hlediska, ale naopak se zamyslet nad právními aspekty toho co nastalo po volbách. Nejprve došlo k jednání mezi...

Otázka je na místě, neboť pokud vyměníte zkratku USA v kapitole zahraničních věcí v programovém prohlášení nové vlády za Velkoněmeckou říši, a zcela jistě by prošla i za časů Emila Háchy. Až na tu pasáž s Izraelem pochopitelně.

Se zvýšeným dohledem nad osobami pracujícími z domova, větší nejistotou zaměstnání a nedostatkem lidského kontaktu v restrukturalizovaných rolích se u pracujících pravděpodobně zvýší problémy s duševním zdravím, říká JOHN GREEN pro deník The Morning Star