Aktuální články

 

Je mi ctí !

06.04.2020

Jak pyšné bylo prohlášeni Koláře, starosty Prahy 6, o spodině, tak hrdé je být s těmi, kdo takto byli označeni.

V minulém článku jsem se věnoval fungování bezpečnostních agentur, a jak má taková společnost správně fungovat, aby mohla svému majiteli generovat co možná největší zisk. Jen tak pro představu, v České republice se v celém sektoru jedná o obrat kolem dvaceti miliard korun ročně, s čistým ziskem stovek milionů (oficiálně).To je výsledek práce deseti...

Efektivní spolupráce čínské mafie pro dodávání novodobých otroků z Číny krytá střechou italské mafie se stala dalším příkladem, jak ve skutečnosti kapitalismus současnosti zvládá složité sociální problémy. Továrny šedé ekonomiky na severu Itálie se stali semeništěm nemoci, o nichž již směle můžeme říci, že se stala ukázkou slabosti současného...

Pandemie a my

24.03.2020

Stejnou silou, jako se světem šíří pandemie Covid-19, stejnou silou je i následována průvodními jevy: obrovskou solidaritou, ale i neobyčejnou ubohostí.

Důl Humboldt II, 21. 3. 1932 - 383 horníků dostává 14-ti denní výpověď. Lidé už nechtějí další nejistoty, odmítají další propouštění, nechtějí se dál dívat na své hladovějící nemocné děti, odmítají tento rozsudek smrti pro sebe a své rodiny! Je zastavena těžba - v tuto chvíli zasahují odbory - divoká stávka? Neslýcháno, okamžitě je povolána závodní...

Neomarxismus

17.03.2020

K. Marx a B. Engels nám zanechali dílo, o které se dodnes opírají komunistické strany společně s pokrokovými silami světa a je samozřejmě kritizováno a rozmělňováno jinými filozofickými proudy zejména z řad liberalismu. Dílo, které nestačí pouze přečíst, ale je žádoucí ho pochopit. Pochopit nejen podněty pro analýzy, ale i učiněné závěry. Jen tímto...

V nedávné době byla v Portugalsku uzákoněna státní garance práva bydlet. V Berlíně jsou díky nekompromisní snaze levice zastropovány nájmy. A jak u nás?

2. března letošního roku je to 42 let co se ČSSR, v pořadí jako třetí, zařadila mezi země, které vyslali svého občana do vesmíru. Ale jak vůbec došlo k tomu, že se nám dostalo té cti, aby prvním kosmonautem, který nebyl občanem SSSR ani USA, se stal právě Čechoslovák?

Přestože je v sektoru bezpečnostních agentur v ČR zaměstnáno kolem 70 tisíc osob, jen málo se ví o tom, jak to v tomto byznyse reálně funguje. Ono se o tom totiž moc nemluví. Někteří ze studu nad svojí reálnou situací, jiní ze strachu před zaměstnavatelem, další nemají potřebu o tom hovořit. Poslední jmenovaní jsou totiž ti, kterým současný stav...

Možná se jedná o zástupný problém pro radnici pražské městské časti, která má kolem 100 tisíc obyvatel. Možná, že radní a zastupitelé ZMČ spoléhají na to, že většina občanů má doma jeden i více TV přijímačů, internet, mobil, včetně mobilů pro dětí v MŠ. Tak proč se zabývat otázkou kulturního zařízení. Ke všemu v době, kdy existuje deficit rozpočtu...

Omezení lékařské péče je palčivým problémem, a to problémem, který musí být skutečně efektivně řešen. Neschopnost současného systému včas reagovat vytváří problémy tam, kde byly úspěšně vyřešeny v minulosti. Například rušení pohotovostí. Již v deseti ze čtrnácti krajů ČR mluvíme o zásadním omezování. Nejčastěji kvůli nedostatku kvalifikovaného...