Aktuální články

 

Vládě Petra Fialy stačilo pět set dní na to, aby dovedla zemi k jedné z historicky největších inflací, nekontrolovanému růstu cen energií, potravin a služeb a aby zbavila naši zemi suverenity zpřístupněním jejího území pro dlouhodobý pobyt amerických vojsk.

KSČM důrazně odmítá uzavření tzv. obranné smlouvy mezi ČR a USA, které schválila vláda P. Fialy. Ta musí být nejen schválena oběma komorami Parlamentu ČR, kde má většinu současná pravicová vládní koalice, ale také ratifikována prezidentem republiky. Nutné je zdůraznit, že žádná z vládních stran neměla uzavření této smlouvy ve svém volebním programu...

Dnes si připomínáme přijetí Ústavy 9. května v roce 1948. V rámci tzv. právnické dvouletky, která byla vyhlášena po osvobození republiky bylo třeba zrevidovat, přepracovat zákon, které byly tehdy platné od roku 1918, ale ještě i z dob Rakousko Uherské monarchie. Bohužel s ohledem na dnešní dobu máme ještě hodně zákonů, lépe řečeno císařských...

Mauthausen, Terezín, Osvětim, Buchenwald, Sachsenhausen a další, kolikrát člověk slyšel názvy těchto koncentračních táborů a o kolika dalších ani po 78 letech nemá potuchy. Jihočeský krajský výbor KSČM společně Krajským výborem KSČM Praha uskutečnil vzpomínkovou akci k uctění památky zahynulých vězňů v koncentračním táboře v Mauthausenu.

Po porovnání dostupných zdrojů uveřejňujeme překlad tohoto zásadního výstupního dokumentu z jednání Výboru předsedů Valného shromáždění OSN (UNCPGA).

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milý přátelé a naši příznivci,
není mnoho příležitostí v roce, jak se společně pozdravit a popřát zdraví, lásku a životní pohodu, tak jako dobré do našeho bytí. Velikonoce takovou možností mohou být, tak jako se nám nabízí si zrekapitulovat první čtvrtletí tohoto roku.

Popravdě, chtěl jsem pojmenovat tento článek jinak. Prvoplánově to mělo být "Hajzlové dnešní doby"

Dne 28. března roku 1592 se narodil uznávaný vědec, pedagog, filozof a spisovatel Jan Amos Komenský. Tento den si připomínáme jako Den učitelů. Myšlenkové dědictví Učitele národů zůstává v mnohém nadčasové a platné.

Světová odborová federace (SOF) jménem svých 105 milionů pracujících z pěti světadílů, při příležitosti Světového dne vody 22. března, zesílí svůj trvalý boj za právo na volný přístup k bezpečné, zdravé a k pití vhodné vodě, se zárukou její kvantity i kvality pro všechny.

Jen pár set metrů od monumentálního bratislavského pomníku Slovenského národního povstání z dílny sochaře Jána Kulicha a architekta Dušana Kuzmy proběhla začátkem února mezinárodní konference České asociace orální historie. Dvoudenní konferencí, jejímž zastřešujícím mottem bylo téma hranic v orálně-historické perspektivě se prolínala témata od...

Politická levice existuje v různých historických obměnách přes dvě století. Její podstatou vždy bylo artikulovat zájmy neprivilegovaných a s pomocí sociálního pokroku pozvedat hodnoty universálního humanismu. Levice pak procházela degenerativními proměnami vždy, když místo racionálního projektu lepšího světa nabízela jen mix sociální nenávisti a...

Tento článek píši ještě na den 25. února, kdy si my komunisté připomínáme 75. výročí Vítězného února. Spíše než článek, jde zamyšlení v souvislostech. Nejen, že jde o toto významné datum, ale ještě je zde výročí války na Ukrajině. O to mi dnes vůbec nejde. Ale jen se chci zamyslet nad únorovými událostmi roku 1948 z právního hlediska. A samozřejmě...